(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג ג'ואו וויי-פנג בת ה-61 מנפת ג'ין-יון בפרובינציית גה-ג'יאנג נעצרה בשל סירובה לוותר על אמונתה. באפריל 2010 גזרו עליה 9 שנים בכלא. היא כלואה מאז בכלא הנשים בפרובינציה.

במהלך כליאתה שמו אותה במעצר מבודד, ואסרו עליה לשוחח עם אסירות במקום. אסירות מונו לעקוב אחריה כל הזמן.

גב' וויי-פנג עבדה בוועדה לפיקוח על הילודה בנפת ג'ין-יון. ב-10 ביולי 2009 . היא נעצרה במקום עבודה על ידי שוטרי מחלקת המשטרה מלי-סווי ושוטרי נפת ג'ין-יון. בביתה נערך חיפוש והיא הועברה למרכז המעצרים בלי-סווי

ב-20 באפריל 2010 היא הועמדה למשפט ונגזרו עליה לאחר מכן 9 שנים בכלא הנשים בפרובינציה. היא הייתה אז בת 54. נמסר שהיא כלואה במעצר מבודד בתא קטן ועוברת שטיפת מוח. האסירות שמונו לפקח עליה הציקו לה כל הזמן, מנעו ממנה שינה ורחצה. כתוצאה מכך גופה התכסה במחלת עור במהלך הקיץ. מנעו ממנה גם ארוחות רגילות וסיפקו לה רק חמוצים לאכול.

אחרי שנחשבה לאחת שעברה "שינוי" (חתמה על הצהרה שתפסיק לתרגל פאלון גונג), העבירו אותה לתא רגיל. מאותו זמן ואילך היא עבדה בכלא בעבודת פרך.

אבל לאחר מכן היא החליטה לבטל את הסכמתה לוותר על הפאלון גונג. כתוצאה מכך הוחזרה למעצר מבודד בתא קטן.

כיום גב' ג'ואו נמצאת בחדר רגיל, אבל האסירות שמונו לפקח עליה לא מאפשרות לה לשוחח עם אחרים. נמסר שהיא רזתה מאוד וסובלת מתת-תזונה.