(Minghui.org)

ב-9 במארס 2017 עצרה משטרת העיר לי-שאן את מתרגלת הפאלון גונג הואנג צ'יונג. הם החרימו מביתה כסף מזומן, תעודת זיהוי וחפצים שונים. גב' הואנג הושמה במעצר בית.

בחודש אוגוסט הגישה גב' הואנג תביעה משפטית נגד הרשויות המקומיות ודרשה להחזיר לה את חפציה, כמו גם להבטיח את זכותה הבסיסית כאדם לאמונתה הרוחנית.

אחרי שהגישה את תלונותיה הפליליות, הפסיקו השוטרים לאיים עליה ועל בתה. בספטמבר זימן אותה אחד משוטרי ביטחון הפנים לבוא ולאסוף את כספה ותעודת הזיהוי שלה, ושחררו אותה ממעצר הבית. מפקד ביטחון הפנים כבר לא היה שם, וחברי הצוות קיבלו אותה בצורה מנומסת מאוד. אחד השוטרים שאיים עליה פעם נופף לה לשלום כשעזבה.

חרף כל זאת, המשטרה לא החזירה לה עדיין את הרכוש שהוחרם מביתה. בספטמבר פנתה גב' הואנג לרשויות ודרשה לקבל חזרה את מה שלקחו ממנה ואת הזכות לתרגל פאלון גונג.

היא הודיעה לבכירים שם, שהמנהיג הנוכחי של המפלגה הקומוניסטית לא ימשיך עוד לקחת על עצמו את האחריות לרדיפה נגד הפאלון גונג. היא הזהירה אותם להפסיק לעצור מתרגלים ללא עילה חוקית ולהציק להם בשל אמונתם.

היא ציטטה להם כמה מאמרים מעיתון ה- People’s Dailyשהתפרסמו ביולי 2016, כשהיא מצטטת את הנשיא שי פינג שביקש מבכירים לא להפוך הבדלים רוחניים לבעיה פוליטית, לכבד את הבחירות החופשיות של אנשים, ולהבטיח להגן על חופש אמונה ודת. כמו כן הנשיא שי אינו מעודד ניסיונות להשתמש בכוח של עמדות מנהליות רשמיות כדי למחות אמונות של האזרחים.

באוגוסט 2016 הופץ מסמך בתוך ארגוני המפלגה הקומוניסטית הסינית עצמה (מק"ס) המצהיר: "ב-17 השנים האחרונות של הרדיפה נגד הפאלון גונג, התייחסו למתרגלים ולבני משפחותיהם בצורה לא הוגנת בעבודה, בצבא ובבתי הספר. מעתה ואילך רשויות מקומיות חייבות לתקן בהדרגה את הטעויות האלה"

ראה כתבה באנגלית בנושא: Local Doctor Sues Authorities for Ransacking Her Home and Confiscating Valuables (רופאה מקומית תובעת את הרשויות על כך שהפכו ובזזו את ביתה ולקחו משם רכוש אישי וחפצי ערך).