(Minghui.org)

על מתרגל תושב העיר וו-האן נגזרו 4 וחצי שנים בכלא וקנס של 3,000 יואן מפני שסירב לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

המתרגל פנג ג'י-וו בן כ-70 נעצר ב-27 בספטמבר 2016. מאז שנעצר שללו את הזכות של בני משפחתו לבקרו. משפחתו רצתה לשכור עורך דין להגן על זכותו החוקתית לחופש אמונה, אבל בכירים בבית הדין של מועצת האן-יאנג הונו אותם באמרם שמר פנג אינו רוצה שעורך דין יהיה מעורב במקרה שלו.

מר פנג העיד להגנתו הוא במהלך המשפט שנערך ב-29 במארס 2017. למשפחתו לא התירו להיכנס לשימוע. לדברי מקורות פנימיים, במהלך כל השימוע הוא היה קשור בחבל שכרכו על צווארו.

ב-17 באפריל בית הדין הגיע להכרעת דין אשם. כדי למנוע ממשפחתו להגיש ערעור, המתין בית הדין עד ה-3 במאי, שאז תם מועד הערעור, כדי להודיע למשפחה על פסק הדין.

בעת כתיבת הכתבה מר פנג נמצא עדיין במרכז המעצרים טאו-ג'יאה-לינג.