(Minghui.org)

רשויות נפת טא-הה עצרו לאחרונה את המורה גאו שו-יינג בשל הפצת עלוני מידע על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת כיום בסין.

אחרי 6 ימים של עינויים במרכז מעצרים הגיעה גב' גאו אל סף מוות. המשטרה הורתה למשפחתה לקחת אותה חזרה הביתה כדי להימנע מלשאת באחריות במקרה שתמות.

המשפחה לא יכלה להיכנס לביתה כדי לקחת משם את כל הדברים הדרושים לה מפני שהמשטרה סירבה להחזיר לה את צרור המפתחות שלה וחפצים אחרים שהחרימו השוטרים.

גב' גאו נעצרה ב-16 באפריל ונחקרה בתחנת משטרת ג'יאן-שה. היא סירבה לשתף פעולה עם המעצר הלא-חוקי, והמשטרה הביאה לתגבורת את ביטחון הפנים. מפקד הכוח צווי עם שני סוכנים נוספים ערכו חיפוש על גופה והחרימו את ארנקה. הם כפתו את ידיה וגררו אותה לביתה, משם החרימו את כל רכושה האישי.

לאחר מכן קשרו אותה בשלשלאות לכיסא בחדר חקירות. גב' גאו סירבה לענות על שאלות, כך שהמפקד פברק תשובות בשמה על תצהיר. בערב גררו אותה לבית חולים של הנפה באמצעות האזיקים על ידיה שחתכו בבשרה. בבית החולים הם קשרו אותה למיטת ברזל עירומה בפלג גופה העליון. היא נותרה כך במשך שעות.

הרופאים אבחנו אצל גב' גאו לחץ דם גבוה ומחסור בחמצן בשרירי הלב. למרות מצבה הגופני האקוטי, סוכני ביטחון הפנים העבירו אותה למרכז מעצרים למחרת היום. אחרי מעצרה מנעו מגב' גאו אוכל ומים במשך יום שלם.

בליל ה-18 באפריל החלו התכווצויות ועוויתות בגופה של גב' גאו והיא נפלה מהמיטה. חייה היו בסכנה ורשויות מרכז המעצרים ביקשו מביטחון הפנים לשחרר אותה. הבקשה נדחתה.

גב' גאו לא הייתה מסוגלת לישון וסבלה מבחילות. ב-21 באפריל היא החלה להקיא חומצה מהקיבה והתקשתה בנשימה. היא לא יכלה לפקוח עיניים או לדבר כהלכה. במרכז המעצר השאירו אותה כך להיאבק במיטה ולא עשו דבר לעזור לה.

בבוקר ה-22 באפריל שני סוהרים גררו אותה אל מחוץ למרכז המעצרים. סוכני ביטחון הפנים החתימו בכוח את טביעת האצבע שלה על מסמך שחרור בערבות לפני משפט. לאחר מכן הזעיקו את משפחתה לקחת אותה לביתה.

גב' גאו הייתה מורה בחטיבת ביניים בנפת טא-הה. לפני שהחלה לתרגל פאלון גונג סבלה מכאבי ראש, יתר לחץ דם, סוכרת ומחלות גניקולוגיות. היא איבדה את מקום עבודה ובזבזה את כל כספה על תרופות וביקורים בבית החולים. בעלה רצה להתגרש ממנה. אחרי שהחלה לתרגל פאלון גונג הבעיות הפיזיות שסבלה מהן נעלמו ומשפחתה חזרה להיות מאושרת.

מאז החלה הרדיפה ב-1999 נעצרה גב' גאו שוב ושוב, הייתה כלואה וסבלה מעינויים. ראה פרטים בכתבה באנגלית:

Teacher Ms. Gao Shuying from Heilongjiang Province Has Repeatedly Suffered Persecution