(Minghui.org)

ב-18 ביוני 2017 פשטו שוטרים מהעיר לאן-ג'ואו על 3 בתים ועצרו 4 מתרגלים מקומיים. המתרגלים האלה היו על כוונת המשטרה במשך זמן רב בשל סירובם לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

השוטרים ערכו חיפוש בבתים מבלי להציג צו חיפוש כלשהו, והחרימו מחשבים, מדפסות, ספרי פאלון גונ וחומרי מידע.

ארבעת המתרגלים נלקחו לתחנת משטרת ווי-יואן-לו, שם נחקרו במשך 4 שעות רצופות ואז הועברו לבית חולים מקומי של המשטרה לבדיקות רפואיות.

את מר גאו ג'ון, בעלה של המתרגלת יואן שיו-יינג החזירו לביתו. שלושת המתרגלות הועברו למרכז המעצרים בלאן-ג'ואו.

רק ב-21 ביולי הוצאו רטרואקטיבית צווי מעצר לגב' יואן שיו-יינג ולגב' וואנג שיונג-ג'ן. המתרגלת השלישית ליאנג יו-יינג שוחררה לביתה.

עורך דינה של גב' יואן פגש בה במרכז המעצרים והעיר שהייתה במצב בריאות גרוע מאוד. משפחתה דרשה את שחרורה לאלתר, אבל הם לא שמעו עדיין כל תגובה בנושא. לאחרונה החזיר משרד התביעה בצ'נג-ג'ואן את התיק המשפטי של שתי המתרגלות למשטרה, אבל המשטרה סירבה לשחררן.