(Minghui.org)

אני מתרגלת פאלון גונג מזה 18 שנה, ואני רוצה לחלוק עם אנשים כמה התרגול הועיל לי.

יש דרכים מגוונות להביא לידיעת הציבור את נושא הרדיפה, כמו למשל להתקין להם צלחות לוויין, כדי שיוכלו לצפות בתכניות הטלוויזיה של NTD (שושלת טאנג החדשה). טלוויזיית NTD היא רשת טלוויזיה עצמאית שבסיסה בניו יורק, והיא משדרת בסינית חדשות בלתי מצונזרות.

ניצלתי מנפילה מהגג

התקנת צלחות לוויין לא הייתה קלה כפי שחשבתי. ראשית הייתי צריכה לרכוש את כל החלקים הדרושים להרכבה. לאחר מכן היה צריך להעלות את החומרים לקצה הגג, מה שהיה מעייף וגם מסוכן. צריך היה גם לשאת את תנאי מזג האוויר.

אני אישה קטנת ממדים בשנות ה-50, ולא עשיתי עבודה כזאת קשה מעולם. הגג היה מכוסה בקרח ולפתע איבדתי את שווי המשקל והחלקתי כלפי קצה הגג. למרבה אימתי, לא היה שום דבר שיכולתי לאחוז בו. זכרתי לקרוא בקול: "מאסטר עזור לי". יד ענקית תפסה בי מיד והניחה אותי בעדינות חזרה על הגג.

התקנת צלחת לוויין למנהל בית כלא

מתרגלת עמיתה ואני רכשנו חומרים לעבודתנו ופגשנו בחנות קונה. נודע לו שהחומרים שרכשנו מיועדים להתקנת צלחות לוויין והוא התעניין בכך מאוד. הוא שאל מספר שאלות בנוגע למספר הערוצים שיוכל לקבל ובנוגע לעלות החומרים והעבודה. הוא החליט לרכוש את השירות מאיתנו והשאיר לנו את כתובת ביתו.

כמה ימים לאחר מכן הלכנו לביתו. היינו מופתעות כיוון שהתברר שזהו מתחם המגורים של צוות בית הכלא ומשפחותיהם. הבית בו היינו צריכות להתקין את הצלחת היה שייך למנהל בית הכלא. אמרתי שאיננו צריכות לפחד, אלא רק לעשות את העבודה. כל מה שחשבתי היה איך זה ייתן לו ולמשפחתו הזדמנות ללמוד את העובדות האמיתיות על הפאלון גונג.

חודש לאחר מכן, מנהל בית הכלא הגיע לביתי ומסר לנו רשימה של יותר מ-30 מבני משפחתו. כולם רצו לפרוש מהמפלגה הקומוניסטית הסינית וארגוניה.

הוא הודה לנו עמוקות על העובדות שלמד באמצעות צפייה בתכניות הקשורות לפאלון גונג. הוא גם התחרט עמוקות שהשתתף ברדיפת מתרגלי פאלון גונג. הוא הבטיח שלעולם לא יעשה זאת שוב.