(Minghui.org)

ב-1 במארס השנה נעצרה במכס המתרגלת גונג פאנג מהעיר גואנג-ג'ואו, כשחזרה מהונג-קונג וברשותה 5 עותקים של "גואן פאלון" שרכשה שם. הספר יוצא לאור ונמכר רשמית בהונג קונג.

גב' גונג הוחזקה בתחנת הפיקוח להגנת הגבולות בלואו-הו. למחרת היום הועברה לתחנת המשטרה במקום. כיום היא עצורה במרכז המעצרים של לואו-הו.

בני משפחתה ועורך דינה התקשרו פעמים רבות למחלקת אכיפת החוק כדי להשיג מידע לגביה. נאמר להם שמעצרה לא אושר עדיין. למעשה, משרד התביעה אישר את מעצרה רק לאחר שבועיים.

כמו כן, בני משפחתה ועורך דינה עוברים הטרדות ומעקבים. סוכני אכיפת החוק מטרטרים אותם לעתים קרובות.

התיק המשפטי של גב' גונג הועבר למשרד התביעה. גם משרד ביטחון הפנים חוקר אם יש לה קשרים עם מתרגלי פאלון גונג בהונג קונג.

ב-2015 נגזרו על גב' גונג 3 שנות מאסר בשל תרגול בפאלון גונג. היא שוחררה לביתה במאי שנה שעברה אחרי שנה ו-8 חודשים בכלא. נכון לכתיבת המאמר (20 במאי 2017) היא עצורה כבר יותר מחודשיים במתקן מעצר. משפחתה מודאגת מאוד.