(Minghui.org)

בין ה-18 ל-22 בספטמבר 2017 התקיים המפגש הקבוע ה-72 של חברי מועצת האו"ם הכללית בבנייני האו"ם במנהטן. מתרגלי פאלון גונג נצלו את ההזדמנות ליידע את מנהיגי העולם והציבור לגבי הפאלון גונג והרדיפה נגדו על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס).

המתרגלים החזיקו שלטים וחילקו עלונים בכיכר פארק דאג האמרשלד וברחובות הסמוכים.


ה-18 עד ה-22 בספטמבר: מתרגלי פאלון גונג מעוררים מודעות לרדיפה בסין וקוראים לסיומה במהלך אסיפת מועצת האו"ם הכללית

דרבון המשלחת הסינית להפסיק את הרדיפה

מה-20 בספטמבר עד ה-22 בו, עמדו מתרגלי פאלון גונג מול ה- Permanent Mission- משרדי השגרירות הסינית לאו"ם בשדרות 1, בין הרחובות 34 ו-35 במנהטן. הם החזיקו שלטים עליהם היה כתוב: "פאלון דאפא הוא נפלא", "הפסיקו את הרדיפה נגד הפאלון גונג", "העמידו את ג'יאנג דזה-מין לדין צדק" ועוד.

השוטרים שהיו בתורנות במקום לא הבינו על מה המחאה, כך שהמתרגלים הסבירו להם על כמה מועיל הפאלון גונג לאנשים ולחברה, ושהמק"ס רודפת במשך 18 שנים את מתרגלי השיטה. כמו כן הסבירו להם שג'יאנג דזה-מין, לשעבר ראש המק"ס, ניצל את כוחו לרעה כדי ליזום את הרדיפה ולהנציח אותה הלאה. השוטרים הבינו ולא התערבו עוד.

כשראו את שר החוץ הסיני וואנג יי ומשלחתו, צעקו המתרגלים: "פאלון דאפא הוא טוב", "הפסיקו את הרדיפה נגד הפאלון גונג", "העמידו את ג'יאנג דזה-מין לדין".

שר החוץ הסיני וואנג יי בצאתו מהבניין מול השלטים וקריאותיהם של המתרגלים להפסיק את הרדיפה ולהעמיד את ג'יאנג דזה-מין למשפט צדק

מאז מאי 2015, יותר מ-200,000 מתרגלי פאלון גונג ובני משפחותיהם הגישו תלונות פליליות נגד ג'יאנג, שהורה על הדיכוי נגד הפאלון גונג ב-1999 על כליאתם ועינויים של המתרגלים בסין. יותר מ-2 מיליון איש חתמו על העצומות המדרבנות את בית הדין העליון ומשרד התביעה העליון בסין להעמיד את ג'יאנג לדין צדק על ניצול לרעה של כוחו בתזמור הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין.

הנשיא טראמפ מנפנף בידו למתרגלים

שיירת המכוניות של טראמפ עברה ליד המתרגלים שהחזיקו בשלטים גדולים בצומת השדרה השנייה ורחוב 50. גם ב-19 בספטמבר וגם ב-21 בו. חלק מהמתרגלים ראו את טראמפ מנפנף להם בידו.

לְמה מייחלים מתרגלי הפאלון גונג?

אחד המתרגלים שהשתתף במחאה אמר: " בסין אין שום סיכוי שלמתרגלי פאלון גונג יהיה דיאלוג עם בכירי מק"ס רמי דרג. אבל באמריקה יש לנו חופש ביטוי ואמונה. אנו מקווים שהמשטר הסיני יפסיק את הרדיפה מהר ככל האפשר וישחרר את כל המתרגלים הכלואים".

מתרגל נוסף אמר: "אין כל אפשרות למתרגלים בסין להתאסף ביחד ולקרוא לממשלה להפסיק את הרדיפה. באמריקה, אנו שמחים שיש לנו חופש להביע את קולנו. אני מקווה שכולם יעזרו לשים קץ לרדיפה. כך עוד אנשים יוכלו לתרגל פאלון גונג וליהנות מחיים מאושרים".