(Minghui.org)

המתרגלת צ'י שו-הואה בת כ-55 נעצרה בסוף 2016 בשל סירובה לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. היא הועמדה למשפט ונגזרה עליה תקופת מאסר בכלא. היא שוחררה לביתה מסיבות רפואיות כשהיא על סף מוות ומתה לאחר חודשיים.

זו לא הייתה הפעם הראשונה שגב' צ'י נעצרה בשל אמונתה. בפעם הראשונה היא נעצרה ב-2013 ושוחררה רק לאחר שסחטו ממנה קנס של 5,000 יואן. שנתיים לאחר מכן היא שוב נתפסה על ידי המשטרה, שדרשה תמורת שחרורה יותר מ-90,000 יואן.

בעקבות מעצרה האחרון נגזרה עליה תקופת מאסר בכלא. משך התקופה המדויקת אינה ידועה.

בכלא הנשים בשין-שיאנג עינו אותה הסוהרים באופן קבוע. מצב בריאותה התדרדר במהירות והיא שוחררה ביוני 2017 כשהיא על סף מוות.

היא אושפזה בבית החולים יותר מחודש ימים, אבל זה היה מאוחר מדי עבורה. היא מתה מיד לאחר מכן. בני משפחתה קיבלו איומים לא להסגיר את נסיבות מותה.