(Minghui.org)

כשמישהו אינו יכול לשמור את כף ידו זקופה בשליחת המחשבות נכונות, זהו עניין רציני מאוד. זה אומר שהוא לא עושה את כל שלושת הדברים שהמורה דורש.

אדם כזה לרוב מחשיב את עצמו כמטפח ומאמין במורה ובפא, אבל הוא אינו עומד בסטנדרט של הפא.

המורה אמר במאמר "טיפוח בפועל", מ"הונג יין I":

"למד את הפא, השג את הפא השווה איך אתה לומד, השווה איך אתה מטפח; אמוד עצמך בכל דבר אל מול הפא ליישם בפועל, זהו טיפוח

למדתי כמה לקחים רציניים לגבי זה וברצוני לשתף אותם עם מתרגלים אחרים כדי לעזור להם להתגבר על הסיבות המהותיות המביאות לכך שאינם מצליחים לשמור על כף יד זקופה בשליחת המחשבות הנכונות.

לאחר ששוחררתי ממרכז מעצר, מצב הטיפוח שלי היה לגמרי בלתי כשיר. איך שהתחלתי לשלוח מחשבות נכונות, נעשיתי מנומנם מאוד ולא הצלחתי להחזיק את כף ידי יציבה. יתרה מכך, ברגע שזקפתי אותה, כוח עוצמתי ובלתי נראה דחף אותה למטה.

היה מקרה שעברתי מבחן של חיים ומוות ולא הייתי מסוגל להתיישב. בכל פעם שהתכוונתי לשבת והייתי מוכן לשלוח מחשבות נכונות, עוד לפני שהרמתי את כף ידי, כל גופי מייד הוצמד בשכיבה למיטה ומוחי נעשה אטום.

כחצי שעה לאחר מכן, כשעדיין ניסיתי לשלוח מחשבות נכונות, עדיין לא יכולתי להחזיק את כף ידי זקופה.

ידעתי בבירור שלא טיפחתי היטב. בטיפוח היום יומי שלי לא הצלחתי לזקוף את כף ידי. הבנתי שידיים שחורות, שדים רקובים ואלוהויות מפריעות מילאו את השדה הממדי שלי. איך אוכל לבצע היטב את שלושת הדברים? הבנתי שהכוחות הישנים מנסים לרדוף אותי.

צעקתי לעברם, "כוחות ישנים, אתם משתוללים יתר על המידה. לעולם לא אכיר בכם!" ואז התחלתי לקחת ברצינות את לימוד הפא.

למדתי את הפא כל הלילה. במשך 12 שעות רצופות, במחזוריות, למדתי במשך שעה את הפא ושלחתי במשך 15 דקות מחשבות נכונות. בסוף הפסקתי להרגיש מנומנם, מחשבתי התבהרה והצלחתי להחזיק את כף ידי זקופה כששלחתי מחשבות נכונות.

זה היה לפני חמש שנים, ומאז מצב הטיפוח שלי במיטבו. אני חושב שמאותו יום הצלחתי לעשות את שלושת הדברים די טוב, והכול בשל כך שהמורה ניקה את היצורים המרושעים ואת החומרים הרקובים שבשדה הממדי שלי.

הייתי במצב שכמעט ולא שרדתי, אז מה יכולתי לעשות? זה היה המורה שהציל אותי, אך עדיין היה צורך שהמחשבות שלי יהיו נכונות.

ההבנה שלי היא: אנחנו נמצאים בתקופה ההיסטורית המיוחדת הזו של תיקון הפא, ואנחנו בני מזל להיות מוצלים על ידי המורה הנכבד שלנו. ההזדמנות הזו היא יקרת ערך וקשה לקבלה במשך אלפי שנים. כשאנו מסוגלים לעשות את הדברים בהתאם לדרישות הפא, המורה יכול להתערב ולעצור את הכוחות הישנים מלהפריע לנו.

במשך שנים רבות של טיפוח, פגשתי הרבה מתרגלים. רבים מהם לא יכולים לשמור את כף ידם זקופה בשליחת המחשבות הנכונות, וחלקם חוו את זה במשך זמן רב. הם אינם עושים היטב את שלושת הדברים. הם היו מדוכאים, רשלנים ולא נחושים באמת. חלקם הפריעו לתיקון הפא.

כשמישהו אינו מסוגל לשמור את כף ידו זקופה בשליחת המחשבות הנכונות לאורך זמן, הוא למעשה אינו נחוש לאורך זמן. סביר להניח שמתרגל כזה מושפע מהכוחות הישנים, שעושים זאת בגלל המושגים האנושיים וההחזקות שלו. לאחר זמן מה, המתרגל עלול להתרגל לזה.

אם מישהו אינו יכול לעשות היטב את שלושת הדברים, איך הוא יוכל להציל ישויות חיות?

כדי לשנות את המצב הזה מהיסוד, צריך לשנות את הלב. זה לא קשה לפתור את הבעיה הזאת. זה למעשה עניין של שין-שינג.

זו הבנתי האישית; בבקשה הצביעו על כל דבר שאינו הולם.