(Minghui.org)

מנג לי-שיאה מנפת הואן בשאן-שי הייתה על כָּוֶונֶת המשטרה מאז שהחלה לחפש צדק עבור אמה. האם נכלאה בכלא הנשים בשאן-שי לתקופה של 4 וחצי שנים בשל תרגול בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר בסין.

כמתרגלת פאלון גונג בעצמה, ידעה גב' מנג שאין שום חוק בסין המפליל את הפאלון גונג ושאמה לא הייתה צריכה מעולם להיכלא בשל אמונתה.

בעודה פועלת לשחרר את אמה, גב' מנג שמה לב שהראיות שהתביעה השתמשה בהן במשפט – מפוקפקות, כמו כן היא חשדה שאמה עברה עינויים בכלא.

היא הגישה בקשות רבות לגילוי מידע להנהלת הכלא, למחלקת המשטרה בעיר יו-צ'נג ולמשרד לעניינים אזרחיים, אבל אף אחת מהסוכנויות לא סיפקה כל תגובה לגבי מצב אמה בכלא. בעקבות זאת הגישה גב' מנג תביעה נגד הנהלת הכלא.

המשטרה המקומית הגיבה בכך שעצרה את גב' מנג ב-3 באוגוסט 2016. ברגע ששוחררה כעבור 3 שבועות, היא חידשה מיד את מאמציה לחפש צדק לאמה. היא נסעה לבייג'ינג, כשהיא בחודש השלישי להריונה. ב-20 במאי 2017 בעודה בבייג'ינג, קיבלה שיחת טלפון מהמשטרה המקומית. הם רימו אותה ואמרו שמשרד העתירות של הפרובינציה וסוכנויות הנוגעות בדבר הבטיחו לבחון את התביעה שהגישה וביקשו ממנה לחזור הביתה מהר ככל שתוכל.

יומיים לאחר מכן, ב-22 במאי חזרה גב' מנג ברכבת מבייג'ינג לעיר מגוריה. ברגע שירדה מהרכבת מיהרו שוטרים לעצור אותה.

היא נלקחה ישירות לבית חולים מקומי שם הוחזקה בחדר עם מצלמות מעקב. 3 אנשים שמרו עליה בתורנות סביב השעון. מאוחר יותר הם גילו לה שהם חברי הוועדה משפטית פוליטית (PLAC) וסוכני "משרד 610", שתי סוכנויות הפועלות מחוץ למערכת המשפטית ומוציאות לפועל את הרדיפה נגד הפאלון גונג. גב' מנג הנמצאת בשליש השני להריונה פתחה בשביתת רעב למחות על הרדיפה.

לחץ לבטל את התביעה

הסוכנים השומרים עליה ממשיכים ללחוץ עליה להודות שהיא ביצעה פשע. הם דרשו שתבטל את התביעה שהגישה. גב' מנג טענה שמה שעשתה הוא במסגרת הזכות החוקתית שלה להגיש את התביעה המשפטית הזאת והיא לעולם לא תבטל אותה.

עורך הדין נעצר ונפגע בצורה חמורה

עורך דינה של גב' מנג, מר צ'נג האי, ביקר אותה בבית החולים ב-26 במאי ביחד עם אחותה. הם העירו שחדרה של גב' מנג היה נעול ושאף אחד לא נענה לדפיקה על הדלת ולא פתח אותה. כמה אנשים יצאו לפתע מדלת החדר הסמוך וחטפו את הטלפון מידה של האחות. עורך הדין צ'נג החל להקליט את הסצנה בטלפון שלו, אבל הסוכנים הפסיקו אותו במקום.

הוא נלקח לתחנת משטרה מקומית, שם תפסו אותו סגן המפקד ומספר שוטרים בזרועותיו ולקחו בכוח את טביעת אצבעותיו. כמו כן ניסו לערוך לו בדיקת דם, אך הוא התנגד ונאבק בהם לעצור אותם.

עורך הדין צ'נג שוחרר רק בחצות הלילה. הוא ניגש מיד לחדר מיון לבדוק את החבלות שקיבל. הרופאים אימתו שהוא סובל מפגיעות חמורות ברקמת החזה שלו ומחבלות רבות על זרועותיו.

פרטים נוספים בעניין בכתבה: Woman Arrested in Retaliation for Requesting Information Disclosure