(Minghui.org)

57 מתרגלי פאלון גונג מחארבין נעצרו זמן קצר לפני ואחרי הקונגרס הלאומי של המפלגה הקומוניסטית בסין שחל ב-18 באוקטובר 2017.

המעצר ההמוני תוכנן ותוזמן במשך חודשים ארוכים, ורבים מהמתרגלים עמדו על כוונת המשטרה שעקבה אחריהם במעקב צמוד. 2 תושבים נוספים מחארבין, שאינם מתרגלים פאלון גונג, נעצרו ביחד עם המתרגלים.

רבים נתפסו במהלך היום יום שלהם. גב' ג'אנג הונג-ג'ו קיבלה שיחת טלפון בה התבקשה להגיע למשרד הביטחון החברתי המקומי למסור את טביעת אצבעותיה. ברגע שהגיעה לשם עצרו אותה.

גב' נינג יואן-יון נתפסה ב-15 באוקטובר כשעברה בדיקת ביטחון בתחנת האוטובוס ביו-שו. גב' צווי יו-שו נעצרה למחרת היום בתחנת הרכבת המקומית.

גב' לי פינג גרה עם חברה בחארבין. ב-21 באוקטובר כשהחברה הגיעה הביתה, היא מצאה את הבית הפוך. גב' לי לא הייתה בבית, המחשבים הניידים שלה ושל גב' לי, כמו גם שרשרת זהב שלה נעלמו. התברר לה שגב' לי במעצר.

רשימת 59 תושבי חארבין שנעצרו ניתן למצוא בכתבה באנגלית בקישור מטה.

פרטים נוספים בכתבה קודמת: 45 מתרגלי פאלון גונג נעצרו בחארבין ביום אחד ללא כל עילה חוקית לפני קונגרס המפלגה ה-19