(Minghui.org)

שלושת המתרגלים גב' סו צ'ינג-לינג, גב' צאו גווי-לאן ומר ג'יאנג טאו מנפת יונג-נינג באזור של נינג-שיה הועמדו למשפט במארס 2017 והוטלו עליהם גזרי דין של כליאה. מדוע? פשוט משום שהם מתרגלי פאלון גונג (שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין).

שלושתם הגישו ערעור, וב-13 ביוני נערך להם שימוע בבית דין הביניים. השופט סירב לבקשות הערעור וב-21 ביוני אף האריך את תקופות המאסטר שלהם בכלא.

מר ג'יאנג נשלח באחד באוגוסט לכלא יין-צ'ואן. גב' סו וגב' גאו נשלחו לכלא הנשים בנינג-שיה.

מעצרים, העמדה למשפט  וגזרי דין לכלא

מנהל מחלקת המשטרה בנינג-שיה הסית את הרשויות בנפת יונג-נינג ובעיר יין-צ'ואן לעצור מתרגלי פאלון גונג לאחר שהבחין ביוני 2016 בשלטים של הפאלון גונג תלויים בכביש בין-הה.

במשך החודשיים שלאחר מכן נעצרו תריסר מתרגלים וביניהם השלושה שהוזכרו לעיל. הם הוכנסו למרכזי מעצרים, על בתיהם נערכו פשיטות והחרמת חפצים אישיים.

שלושת המתרגלים הנ"ל הועמדו למשפט ב-21 במארס וב-23 במארס 2017. על גב' סו ומר ג'יאנג גזרו שנתיים בכלא ועל גב' צאו שנה וחצי. ראה פרטים בכתבה באנגלית: ▪ Three Ningxia Falun Gong Practitioners Suspected of Hanging Up Banners Put on Trial

בעודם מערערים על גזרי הדין, משרדי התביעה בנפת יונג-נינג ובעיר יין-צ'ואן דחפו להאריך את  תקופות המאסר שגזרו עליהם. בשני השימועים שנערכו ב-13 ביוני בבית דין הביניים ביין-צ'ואן הם האריכו באופן בלתי חוקי את תקופת מאסרו של מר ג'יאנג ל-3 שנים והטילו עליו קנס של 3,000 יואן. את תקופת מאסרה של גב' סו האריכו ל-4 שנים, ואת זו של גב' צאו לשנתיים וחצי.

משפטו של מר ג'יאנג

עורכי דינו של מר ג'יאנג טענו שגזר הדין הראשון נגד לקוחם היה מלא סתירות ופגמים ולכן יש לבטל אותו. כמו כן הוסיפו שאין חוק בסין הקובע שתרגול בפאלון גונג אינו חוקי.

בזמן שאחד מעורכי הדין המשיך לדבר, מזכיר בית הדין הואנג הפריע וצעק על עורך הדין. אחד מעורך הדין הביע התנגדות ודרש מבית הדין להקליט את דבריו המדויקים של הואנג.

המזכיר הואנג הפריע גם לדבריו של ג'יאנג כשניסה להגן על עצמו.

מר ג'יאנג הצהיר בעדותו שלאזרחים יש הזכות לחופש אמונה, כפי שנקבע בחוקה הסינית. הוא ציין שמשטרת יונג-נינג עצרה אותו וערכה חיפוש וביזה בביתו מבלי להציג צו חיפוש. משרד התביעה לדבריו האשים אותו מבלי להתחשב בחוק.

השופט התעלם מדבריו של מר ג'יאנג.

משפטיהן של גב' סו וגב' צאו

השימוע של שתי המתרגלות בבית דין הביניים התנהל על ידי אותם בכירי בית הדין שדרשו להאריך את גזר דינן. עורך דינה של גב' סו כפר באשמתה. היא מסרה את עדותה והגנה על עצמה כשהיא מדגישה שהחוק הסיני אינו אוסר על אנשים לתרגל פאלון גונג.

גב' צאו הגנה על עצמה גם כן. היא אמרה לשופט שלא הפרה כל חוק, ושהיא רק מימשה את זכותה הבסיסית החוקית בשעה ששוחחה עם אנשים על השיטה. היא הזכירה שבעבר היא הוכנסה למעצר וכי הייתה כלואה במחנות עבודה במשך יותר מ-7 שנים רק בגלל אמונתה.

המזכיר הואנג ניסה להפריע למתרגלות ולעורך הדין לדבר בשימוע והפסיק אותם פעמים רבות.

כ-20 איש נכחו בשימועים שהיו בפיקוח סוכני "משרד 610". בסוף השימוע לא התקבל אף גזר דין.

רק ב-21 ביוני 2017 פורסמו גזרי הדין שהאריכו את תקופת מאסרם של כל שלושת המתרגלים.

היסטוריה של רדיפה

מר ג'יאנג- בן 43 היה מורה לאמנות בחטיבת הביניים. הוא פוטר מעבודתו בשל אמונתו בפאלון גונג ונגזרו עליו פעמיים תקופות מאסר של 3 וחצי שנים ו-6 שנים.

אשתו גב' ג'ו האי-יאן עבדה בסוכנות לפיקוח על הסביבה בנפת יונג-נינג. היא הייתה במעצר בלתי חוקי במחנה עבודה בכפייה למשך שנתיים והייתה כלואה 4 שנים בכלא.

גב' סו- בשנות ה-50 עבדה בתחנת יער בנפת יונג-נינג. היא הוחזקה פעמים רבות במרכזי מעצר, מרכזים לשטיפת מוח, מחנות עבודה ובתי כלא. הייתה שלוש שנים במחנה עבודה ועוד יותר משלוש שנים בכלא.

גם היא פוטרה מעבודתה בשל אמונתה. הרשויות סירבו להנפיק לה דרכון לבקר את משפחתה בקנדה. בהיותה בכלא נותרו אביה ודודה לבדם בבית ללא טיפול. שניהם היו בשנות ה-80 לחייהם.

גב' צאו גווי-לאן- בת 65 הייתה ב-2000 במחנה עבודה למשך שנתיים משום שעתרה בבייג'ינג למען הזכות לתרגל פאלון גונג. ב-2005 נגזרו עליה 4 שנות מאסר בשל מסירת חומרי מידע על הפאלון גונג.

למאמרים קודמים באנגלית:

Three Ningxia Falun Gong Practitioners Suspected of Hanging Up Banners Put on Trial#2

[Yinchuan City, Ningxia Hui Autonomous Region] Three Practitioners Sentenced #8

[Yinchuan City, Ningxia Province] Three Practitioners Tried