(Minghui.org)

ב-17 ביולי 2017 הוטלו על המתרגלים רן שנג-לין ושן בין מפרובינציית סיצ'ואן תקופות מאסר של 7 שנים ו-4 שנים, בשל ייצור חומרי מידע החושפים את הרדיפה נגד אמונתם הרוחנית – פאלון גונג (פאלון דאפא) . ראה פרטים בכתבה באנגלית: Two Sichuan Men Sentenced to Prison for Their Faith

השופט דחה את טיעוני ההגנה שלהם (שאין חוק בסין המפליל את הפאלון גונג) והודיע על גזרי הדין מיד לאחר שהשימוע החל. מר שן הגיש ערעור לבית דין הביניים.

שני המתרגלים הם חלק מ- 61 מתרגלי פאלון גונג שנגזרו עליהם תקופות מאסר ביולי 2017 בשל סירובם לוותר על אמונתם.

גזרי הדין שהוטלו על המתרגלים נעים בטווח של שנה אחת על תנאי ועד ל-7 שנות מאסר בכלא. ממוצע תקופות המאסר עומד על 3 וחצי שנים. על 20 מבין המתרגלים הוטלו קנסות בסך כולל של 218,000 יואן (32,800 דולר). הקנסות נעו מ-1,000 יואן לאדם ועד ל-30,000 יואן.

61 המתרגלים הם מ-15 פרובינציות ורשויות עירוניות. פרובינציית ג'י-לין עמדה בראש הרשימה עם 18 גזרי דין. אחריה פרובינציות ליאו-נינג עם 9 גזרי דין וסצ'ואן עם 6.

נוסף על כך, אתר מינג-הווי אימת עוד 20 מקרים של גזרי דין לא חוקיים שקרו בין פברואר ליוני 2017 מה שהעלה את מספר המקרים עד כה ל-511. לרשימה הכוללת גם את 20 המקרים הנוספים (81 מתרגלים): Full name list of sentenced practitioners (PDF) והיא כוללת גם מתרגלים שהוטלו עליהם תקופות מאסר בתחילת 2017.


יולי 2017: על 61 מתרגלי פאלון דאפא הוטלו תקופות מאסר בשל אמונתם

גזרי דין חסרי בסיס משפטי

במהלך 18 שנות מסע הרדיפה של המשטר הקומוניסטי לשרש את הפאלון גונג בסין, מערכת בתי הדין מרשיעה מתרגלים וגוזרת את עונשם תחת סעיף 300 של הקוד הפלילי, וזאת באמצעות האשמה שגרתית מפוברקת של "שימוש בארגון כת לערער את אכיפת החוק".

מאחר שהקונגרס העממי (הגוף המחוקק בסין) לא חוקק מעולם חוק המגדיר את הפאלון גונג ככת, בנובמבר 1999הנחה מנהיג המפלגה הקומוניסטית לשעבר ג'יאנג דזה-מין את בית הדין העליון ואת משרד התביעה העליון לפרסם פירוש "משפטי" לסעיף 300, הדורש שכל מי שמתרגל או מקדם את הפאלון גונג יורשע במלוא היקף העונש האפשרי.

אבל פירוש משפטי חדש החליף את הגרסה מ-1999 נכנס לתוקף באחד בפברואר 2017. הפירוש החדש לא מזכיר כלל את הפאלון גונג ומדגיש שכל כתב אישום נגד אדם המעורב בכת, חייב להיות מבוסס ברקע משפטי מוצק. מכאן שכתבי אישום נגד מתרגלי פאלון גונג נעדרי בסיס משפטי חוקי.

ראיות התביעה חסרות בסיס

הראיות העיקריות בהן משתמשים להאשים את המתרגלים– ספרי פאלון גונג וחומרי מידע הקשורים לשיטה– הן: החזקה של הראיות האלו, קריאה בהן והפצתן. המשטרה והתובעים מצטטים 2 הודעות שפורסמו על ידי מִנהלת העיתונות וההוצאה לאור של סין מיולי 1999, האוסרות הוצאה לאור של ספרי פאלון גונג. אבל המִנהלת פרסמה ביטול לאיסור הזה ב-2011, מה שהפך את ההחזקה בספרי פאלון גונג חוקית לחלוטין. ראה: משרד העיתונות וההוצאה לאור בסין ביטל ב-2011 את האיסור על הוצאה לאור של ספרי הפאלון גונג

יש מקרים בהם פברקו השוטרים ראיות, או שהם הגזימו בכמות החומרים שהוחרמו מהמתרגלים, כדי שיוכלו להורות לתביעה להגיש כתבי אישום נגד המתרגלים, כמו לדוגמה במקרה של מתרגל מג'י-לין. ראה פרטים בכתבה Jilin Man Tried on Fabricated Evidence Without Legal Representation

מקרים בולטים של הטלת גזרי דין ביולי 2017

מר דזאי יונג-צ'י- בן 64 מפרובינציית ליאו-נינג. ב-4 ביולי נגזרו עליו 7 שנים בכלא בשל תרגול בפאלון גונג. הראיות בהן השתמשו כדי להעמידו לדין כללו חומרי פאלון גונג, מחשב ומדפסת שהוחרמו ביתו.

טרם משפטו ב-26 ביוני, אמר השופט לעורכי דינו שאסור להם להגן על מתרגלי פאלון גונג. עורכי הדין סירבו לציית וחזרו שוב על דבריהם שזוהי זכותם ואחריותם להגן על לקוחותיהם.

ב-14 במאי סוכני חרש העמידו פנים שהם צוות ניהול הנכס ובתרמית כזאת גרמו למר דזאי לפתוח את דלת ביתו בפניהם. הם פשטו על דירתו ועצרו אותו.

מר ליאנג ג'יאן-גואו- נעצר בביתו בעיר יי-יאנג בהו-נאן. ב-28 ביולי הוא הועמד למשפט ונגזרו עליו 5 שנים בכלא.

בית הדין לא התיר לאף אחד להיות נוכח בשימוע. פקידי בית הדין צלמו את כל מי שהיה מחוץ לבית הדין וביקשו פרטי מידע מאנשים שרצו להיכנס לשימוע.

מר ליאנג הובא לבית הדין כשברדס שחור מכסה את ראשו ורק עיניו נראו מבעדו. נמסר שמר ליאנג פתח בשביתת רעב אחרי מעצרו והיה במצב קריטי במעצר. ראה: Hunan Man to Face Indictment for His Faith

השופט התעלם מטיעונו של עורך הדין שהרדיפה נגד הפאלון גונג אינה חוקית ושהליכים חוקיים הופרו בביצוע המעצר ובמהלך השהייה במעצר של מר ליאנג. השופט מיהר להודיע על גזר הדין בתום המשפט.

מר ליאנג עצור כעת במרכז המעצרים יי-יאנג. משקלו ירד ל-50 קילוגרם והוא מקיא דם לעתים קרובות.

זו אינה הפעם הראשונה שמר ליאנג נמצא על הכוונת בשל אמונתו. ב-2008 גזרו עליו 4 שנים בכלא. עם שחרורו המשיכו שוטרים להטריד אותו בביתו. הוא נאלץ לגור הרחק משם כדי להימנע מהמשך הטרדות, אבל הוא נתפס ושוב נגזר דינו לכלא.

גב' ליו יאן-מיי- מבייג'ינג. ב-27 ביולי נגזרו עליה 4 שנים בכלא בשל הפצת הודעות שבהן ביקשו מאנשים לבוא למשפטים שנערכו למתרגלי פאלון גונג ולהיות נוכחים בהם.

עורך הדין שלה טען במשפט שנערך ב-6 ביולי שהזמנת אנשים לשימוע פומבי אינה פשע, בני משפחתה היו המומים לשמוע שהתובעים החלו להאשים את גב' ליו בהפצת חומרי פאלון גונג לציבור בשנים 2014 ו-2015. ראה: מתרגלת מבייג'ינג נעצרה משום שהזמינה את הציבור להיות נוכח במשפט של מתרגלי פאלון גונג 

לדברי עורך דינה של גב' ליו, היא עונתה באכזריות במהלך שהותה במעצר. היא הוכתה על ידי סוהרים ואסירות. כל גופה היה מכוסה בפצעים וחבלות. חלק רב משיערה נתלש, והקרקפת שלה הייתה חבולה.

 על עשרה מתרגלי פאלון גונג מפרובינציית ג'י-לין הוטלו תקופות מאסר ב-18 ביולי משום ששוחחו עם אנשים על הרדיפה נגד הפאלון גונג. טווח גזרי הדין שלהם נע משנה אחת ל-7 שנים. תשעה מבין המתרגלים נקנסו ב-10,000 יואן כל אחד ואחד נקנס ב-50,000 יואן. ראה: Dehui, Jilin Province: 10 Sentenced to Prison for Resisting the Persecution of Falun Gong

 עשרת המתרגלים הועמדו בפעם הראשונה למשפט ב-24 במארס 2017. בית הדין אסר עליהם לשכור עורכי דין ומינה להם עורכי דין שנאלצו בהנחיית הרשויות להודות באשמת המתרגלים.

 המשטרה הצמידה להם מעקב במשך חודשים רבים לפני שעצרה את כולם תוך 12 שעות בימים-21 ו-22 בספטמבר 2017.

מאמרי סקירה קודמים בנושא:

 במחצית הראשונה של 2017 דווחו 575 מקרים של מתרגלי פאלון גונג שהוטלו עליהם תקופות מאסר בשל אמונתם 

במאי 2017 דווחו 78 מקרים של מתרגלי פאלון גונג שנגזר דינם בשל אמונתם

117 Cases of Falun Gong Practitioners Sentenced for Their Faith Reported in April 2017

במהלך חודש מארס דווחו 110 מקרים של מתרגלי פאלון גונג נשלחו לכלא בשל אמונתם

מידע שהגיע לאתר מינג-הווי בחודש פברואר 2017: 72 מתרגלים קיבלו תקופות מאסר בכלא בשל אמונתם בפאלון גונג

137 מקרים של מתרגלים שנשלחו לכלא בשל אמונתם דווחו לאתר מינג-הווי במהלך ינואר 2017