(Minghui.org)

מתרגלת בת 67 מבייג'ינג החלה לפתח בעיות בריאות חמורות מאז שהוכנסה לכלא ב-18 בנובמבר 2016. רשויות הכלא אסרו על המשפחה לבקר אותה או לשוחח עמה בטלפון.

גב' גונג שיו-רונג נעצרה בינואר 2015 אחרי שהלשינו עליה שהיא מחלקת חומרי מידע לגבי הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. מצב בריאותה התדרדר והיא שוב סבלה ממחלות העבר, היא שוחררה מיד בערבות לטיפול רפואי.

אבל סוכני "משרד 610" המקומי – סוכנות הפועלת מעל החוק שמטרתה להכחיד את הפאלון גונג ¬– תפסו אותה ב-18 במאי 2015 והכניסו אותה למרכז לשטיפת מוח למשך 8 ימים.

לאחר מכן לחצו עליה בית הדין בשי-ג'ינג-שאן וּוַעדת המפלגה של הרחוב לחתום על הצהרה רשמית שהיא חילקה חומרי פאלון גונג.

ב-26 בספטמבר 2016 נדרשה גב' גונג על ידי בית הדין להתייצב אצלם. ברגע שהגיעה לשם תפסו אותה ואמרו לה שיש נגדה גזר דין של שנה וחצי בכלא. ב-25 באוקטובר היא הועברה למתקן כליאה זמני. תוך זמן קצר התפתחו אצלה תסמינים שונים ובכלל זה לחץ דם גבוה, מחלת לב כלילית, לחץ תוך עיני, קטרקט, אובדן שמיעה באוזן השמאלית ובעיות ברגל השמאלית. רשויות הכלא שלחו למשפחה את האבחון הרפואי שלה בסוף דצמבר 2016, אבל סירבו לאפשר ביקורי משפחה.

זו אינה הפעם הראשונה שגב' גונג נמצאת על כוונת הרשויות בשל אמונתה בפאלון גונג. ביוני 2005 היא הייתה כלואה במשך שנתיים במחנה עבודה בכפייה.