(Minghui.org)

לאחרונה נגזרו על מורה בת 46 מהעיר שן-יאנג 3 וחצי שנים בכלא על שכתבה מכתב למשטרה בו היא מבקשת שהשוטרים יפסיקו להשתתף ברדיפה נגד הפאלון גונג שאותה מנהל המשטר הקומוניסטי בסין. פאלון גונג (או פאלון דאפא) היא שיטה רוחנית המתבססת על עקרונות של אמת-חמלה-סובלנות.

המורה, גב' האן צ'ינג זוקפת לזכות הפאלון גונג את חזרתה למצב בריאות תקין ואת יכולתה ללדת. היא מעולם לא נרתעה מלספר לאנשים שפאלון גונג כלל אינו כפי שמתואר בתעמולה של המדינה.

ב-3 בנובמבר 2016 נעצרה גב' האן לאחר שמישהו הלשין למשטרה שהיא מחלקת לוחות שנה עליהם מידע של הפאלון גונג. ב-9 בדצמבר הם שחררו אותה בערבות.

גב' האן כתבה מכתב למשטרה המקומית באפריל 2017. היא שיתפה בו את ההתנסויות האישיות שלה בפאלון גונג והאיצה בשוטרים להפסיק לרדוף את הפאלון גונג. לאחר מכן היא צלצלה לסגן מנהל ביטחון הפנים המקומי ודרשה ממנו להחזיר לה את כל הפריטים שהחרימו מביתה בעת מעצרה בנובמבר ובכלל זה את המחשב שלה, המדפסת, המחברות ומערכי השיעור שהיא מלמדת בבית הספר.

סגן המנהל ג'או ביקש ממנה לבוא לראותו במחלקת המשטרה המקומית. ב-5 באפריל היא הלכה לשם, וברגע שהגיעה, גררו אותה לחדר החקירות.

ג'או הודיע לה שהם חייבים להחזיר אותה למעצר על-פי הוראות המנהל שלו העומד בראש משרד ביטחון הפנים, מפני שכתבה את המכתב.

לאחר מכן נודע שבתחילת נובמבר גזר בית הדין של מועצת ליאו-ג'ונג על גב' האן 3 וחצי שנים בכלא. היא מערערת כעת על גזר הדין.