(Minghui.org)

ג'או ליו-ג'ו, מתרגל פאלון גונג בן 82 מהֶה-נאן, התבקש להגיע לתחנת המשטרה המקומית, אבל נוכח שרימו אותו כדי לתפוס אותו ברגע שיגיע לשם.

בני משפחתו של מר ג'או (שעבד בזמנו במשרד היערות בעיר שין-ג'נג) חושדים שהיה על כוֶונת המשטרה בשל מאמציו לשחרר ממעצר את חתנו מר שי רון-שאן.

גם מר ג'או וגם חתנו שי מתרגלים פאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. החתן נעצר באחד ביוני 2017 משום שסירב לוותר על אמונתו. התיק המשפטי שלו הוחזר למחלקת המשטרה על ידי משרד התביעה בשין-ג'ן מחוסר ראיות מספיקות. אולם מחלקת המשטרה סירבה לשחררו ובמקום זאת הגישה את התיק שלו שוב בסוף יולי.

עורך דינו של מר שי מסר לאחרונה דרישה למשרד התביעה לבטל את התיק המשפטי שלו. מר ג'או ניסה להעביר עותק מהדרישה למשטרה, אבל הדרישה לא התקבלה.

מר ג'או התבקש להגיע לתחנת המשטרה ב-14 באוקטובר כדי לענות על כמה שאלות. הוא לא חזר לביתו. משפחתו קיבלה באותו לילה צו מעצר נגדו.