(Minghui.org)

משטרת העיר פאן-ג'י-הואה עיכבה את קצבת הפנסיה של שוטר גמלאי בן 70 משום שהוא מתרגל פאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת כיום בסין. כמו כן לחצה המשטרה על בעל הבית שלו לפנות אותו ואת בנו מדירתם השכורה.

מר פו וון-דה עבד בזמנו במחלקת המשטרה בדונג-צ'ו. הוא החל לתרגל פאלון גונג ב-2014 ורבות ממחלותיו נעלמו. באוקטובר 2016 עצרה אותו משטרת מחוז הואה-פינג שבפרובינציית יון-נאן משום שנראה תולה כרזות לגבי הפאלון גונג.

תיק החקירה של מר פו הועבר למשרד התביעה המקומי ביולי 2017. התיק הוחזר למשטרת מחוז הואה-פונג בספטמבר מחוסר הוכחות. הוא שוחרר בערבות בהמתנה למשפט.

מר פו מסר למשטרה ולמשרד התביעה הצהרת הגנה ותצהיר על כך שלא הועמד לדין. הוא האמין שהוא הואשם על סמך האשמות מזויפות וללא הוכחות.

כשחזר מר פו לדירתו בפאם-ג'י-הואה המשטרה הטרידה אותו באופן מתמיד, בניסיון לגרום לו לוותר על אמונתו. המעסיק שלו לשעבר עיכב את קצבת הפנסיה שלו במאי 2017, כשהוא נותר עם 22 יואן בלבד במקום 5,000 יואן מדי חודש.

המשטרה המקומית ברן-הה-צ'ו הורתה למר פו לעזוב את המחוז. הם פרצו לביתו, צילמו צילומים וחקרו אותו. מאוחר יותר הם איימו על בעל הבית שלו ולחצו עליו להפר את חוזה השכירות עמו ולהורות לו ולבנו לפנות את הבית.