(Minghui.org)

ביריד הרופאים (Lægedage) בקופנהגן, שהתקיים בין ה-13 בנובמבר על ה-17 בו, לקחו חלק מתנדבים מארגון "רופאים נגד קצירת איברים בכפייה" (DAFOH), כדי ליידע את המשתתפים על קצירת האיברים בכפייה בסין.

בחסות ארגון הרופאים הכללי של דנמרק (PLO) האירוע ב"מרכז בלה" בקופנהגן משך אליו יותר מ-4,000 רופאים ואנשי מקצועות הרפואה. זו הפעם השלישית שרופאי DAFOH מקימים ביתן באירוע הזה כדי לחשוף את קצירת האיברים בכפייה ממתרגלי פאלון גונג בסין.אנשי מקצועות הרפואה לומדים על קצירת איברים בכפייה בסין במהלך יריד הרופאים בקופנהגן

מנתח לב: זה מזעזע

מאחר שקצירת האיברים בכפייה המתנהלת בסין נערכת שם בסודיות, אפילו אלה שמבקרים שם אולי אינם יודעים על קיומה. אחת הרופאות שהתעניינה ברפואה סינית מסורתית אמרה שרק כעת חזרה מסין. היא הופתעה כששמעה על קצירת האיברים בכפייה בסין, היא החלה לקרוא בעיון מאמרים הקשורים לכך ובכלל זה תרשימים וסטטיסטיקות בעניין. היא סיפרה שלא ידעה קודם לכן שזהו פשע המתבצע על ידי המדינה בהיקף רב כל כך.

כשקראה מידע שהושג מראיונות טלפוניים וחקירות עצמאיות, היא ראתה רשימה של בתי חולים בסין שמקור האיברים שהם משתילים אינו ידוע. היא נקבה בשמו של בית החולים הכללי של המשטרה הצבאית ואמרה: "פגשתי כמה רופאים מבית החולים הזה במהלך הפגישות שלי בסין. אינני יכולה להאמין שמשהו כה מרושע התרחש שם".

דיוויד, רופא שחתם על העצומה לסיים את הזוועה הזאת סיפר שאחד מעמיתיו הוא מנתח לב. "במהלך הכנס הבין לאומי לרפואה חבר שלי פגש רופא מסין. הרופא הזה אמר שהשתלות איברים רבות מתבצעות בסין ואפשר לארגן בקלות ניתוחים לכל פציינט שזקוק לכך". דיוויד סיפר שהעמית שלו מצא שזה מזעזע, מפני שהשתלת איברים על-פי דרישה פירושה אחד בלבד – רצח על-פי דרישה. בהתבסס על כך הוא ציין שיימנע מלנסוע לסין לוועידות רפואיות.

לספר על כך לעוד אנשים

מאריווס דאם מאיי פארו אמר שקצירת איברים בכפייה היא דבר מחריד. "סיפרתי לאנשים רבים על כך. באמצעות פעולה משותפת, אנו מקווים שהטרגדיה הזאת תגיע לסיומה בקרוב". הוא הסביר ששליחותו של רופא היא להציל אנשים. אסור שמתרגלי פאלון גונג ואסירי מצפון נוספים יחוו התעללות כזאת בסין.

כשאחד הרופאים שמע על הסרת איברים ממתרגלים חיים ללא הרדימה, עיניו התרחבו בתדהמה: "מה אני יכול לעשות כדי לעזור?" הוא שאל. כששמע על מבצע החתימות לעצור את האכזריות הזאת, הוא חתם על העצומה ללא היסוס ואמר שהוא יספר על כך למשפחתו, לחבריו ולאנשי מקצועות רפואה נוספים.

כמה משתתפים אמרו שהם קיבלו חומרים באירוע הזה בשנה שעברה והם ביקשו את העדכונים האחרונים בנושא. אחרי שאחת הרופאות חתמה על העצומה, היא ציינה שבעלה עובד בחדשות המדיה. "אני אדבר איתו על זה. צריך סיקורי חדשות נוספים על כך", היא אמרה.