(Minghui.org)

פקידי בית דין הביניים (לערעורים) בעיר נאן-טונג שבפרובינציית החוף ג'יאנג-סו אמרו לנאשם שהם לא יספקו לו עותק של גזר-הדין אלא אם יסכים שלא להגיש ערעור.

מר יה וויי-דונג מהעיר האי-מן נעצר ב-2016 בשל פרסום מידע לגבי הפאלון גונג ברשת מדיה חברתית. בית דין מקומי של נפת האי-מן גזר עליו שנתיים מאסר באוגוסט 2017. השופט אמר לבני משפחתו של מר יה שהם לא יקבלו עותק רשמי של גזר הדין אם הם מתכוונים להגיש ערעור.

בני משפחתו של מר יה הגישו לבית דין הביניים ערעור בכל זאת.

ב-9 בנובמבר העביר בית דין הביניים בעיר נטן-טונג את פסיקתו לעורך דינו של מר יה. בית הדין החליט לתמוך בהרשעתו של מר יה אבל הפחית את תקופת המאסר ל-21 חודשים, כלומר קיצר את התקופה ב-3 חודשים.

יחד עם זאת פסק גם בית דין הביניים שמר יה ומשפחתו לא יקבלו עותק רשמי של גזר הדין אלא אם יסכימו לא להגיש ערעור על כך.

כמו כן מנעו הרשויות מבני משפחתו לבקר אותו מה שהיה בניגוד גמור לחוק.