(Minghui.org)

מאז החלה הרדיפה בעיר דא-אן ב-1999, שוטרי תחנת רכבת צפון שמים להם למטרה מתרגלי פאלון גונג הנוסעים לעיר או מהעיר. מתרגלים נעצרים מועלים למשפט בצורה שרירותית ונגזרות עליהן תקופות מאסר בכלא שמסתיימות לעתים במותם.

להלן כמה מהמקרים הידועים:

מר וואנג פו-דונג - כתב מכתב למפקד המשטרה מדוע זה מוטעה לרדוף את הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנלמדת בסין מאז 1992. הוא נעצר ב-2002 ולאחר מכן הועבר למעצר במרכז המעצרים בעיר. מאוחר יותר הוא שוחרר עקב בריאות מתדרדרת.

מר וואנג נעצר כשעמד לעלות לרכבת בתחנת דא-אן צפון חזרה לעיר דא-ליאן שם הוא גר באותו הזמן. הוא הועבר למשך שבועיים למרכז המעצרים מבלי להתחשב במצב בריאותו העלוב. כתוצאה מכך מצב בריאותו הורע חמורות.

אחרי שסבל מהתעללות במרכז המעצרים, משקלו של מר וואג ירד בצורה חמורה, העור על גבו נקרע ובקושי היה מסוגל לאכול. כדי להימנע מאחריות למותו העלו אותו שוטרים לרכבת חזרה לדא-ליאן. אחרי שחזר הביתה היה רתוק למיטה. הוא מת ב-2006 בגיל 31.

מר וואנג לא היה הקורבן היחידי. בתחילת 2017 עצרו שוטרי תחנת רכבת דא-אן צפון את המתרגל לי ווי. הוא נחקר ולאחר מכן הועמד למשפט בו גזרו עליו 7 חודשי מאסר בכלא.

מר ליו מנג - נעצר אחרי ששוטרי תחנת הרכבת מצאו בטלפון הנייד שלו מוסיקה של פאלון גונג. גם הוא הועמד למשפט ונגזרה עליו תקופה בכלא. כעת הוא מערער בבית דין הביניים בעיר באי-צ'נג על פסק הדין שגזרו עליו.

פרטים נוספים בכתבה באנגלית: Jilin Man Remains Detained after Procuratorate Withdraws Indictment Against Him