(Minghui.org)

המאסטר אמר:

"אפילו לגבי כל מעשה וכל מילה של כל תלמיד דאפא, אפילו כל נושא שאתם חושבים עליו אינם עניין פשוט. בעתיד תראו שהכל תוכנן מאוד בדקדקנות. זה לא תוכנן על-ידי, אלא על-ידי הכוחות הישנים האלה." ("הרצאת הפא בוועידת הפא (פא-הויי) בפלורידה, ארה"ב" 2001)

בהתבסס על ניסיוני האישי בטיפוח, סידור מסוג זה של הכוחות הישנים אינו רק סמוי, אלא גם אכזרי.

פעמים אחדות חשבתי על השאלה: "אם ירדפו אותי באופן חמור, לדוגמה, אם אאבד את משרתי, אאבד את כספי ואאבד את הכול... האם עדיין אמשיך לטפח בדאפא? התשובה שלי תמיד זהה: 'אמשיך!'"

אבל כשלאחרונה חשבתי על שאלה זו שוב, שאלתי את עצמי, "מדוע אני חוזר על שאלה זו שוב ושוב? זה לא בסדר! אילו פחדתי כל כך לאבד את הכול, לא הייתי יכול להשיג את הדאפא.

המאסטר אמר: "הפא יכול לשבור את כל ההחזקות, הפא יכול להרוס את כל הרוע, הפא יכול להשמיד את כל השקרים, הפא יכול לחזק את המחשבות הנכונות." ("יסודות להתקדמות במרץ II" " להסיר את ההפרעות ")

הדאפא יכול לעזור לי לשלול כל תכנון מרושע ורדיפה, אז מדוע יש לי עדיין ספקות לגבי השאלה האם אמשיך לטפח אם יירדפו אותי ואאבד את הכול?

לפתע הבנתי, "השאלה הזו לא נובעת מהאני האמיתי שלי. זו השתקפות של הדברים שאורגנו על ידי הכוחות הישנים במוחי! זו לא השאלה שלי ולא אכיר בה".

ברגע שמחשבה נכונה זו צצה, המאסטר אפשר לי לראות קבוצה של ישויות רעות ומעוותות מחלל גבוה יותר, יוצאת מהצד השמאלי של גופי. יכולתי לשמוע את האנחה המדוכאת וחסרת הישע שלהם כשעזבו.

באמצעות שליחת מחשבות נכונות ללא הרף, רדפתי אחרי הגורמים המרושעים האלה והשמדתי אותם. המטרה הסופית של התכנונים האלה הייתה לגרום לי לסבול מרדיפה, לגרום לי להיאבק בטיפוח שלי בנתיב שאורגן על ידי הכוחות הישנים. לאחר שהייתי עד לאותה סצנה, הבנתי לפתע מדוע חשתי חוסר נוחות בצד השמאלי של גופי במשך כל אותן שנים.

בו בזמן, המאסטר גם הראה לי סצנה אחרת. שכבה של פלנל אדום שעטפה את גופי ירדה ברגע שהתכחשתי למחשבה הלא נכונה שייתכן שאאבד את הכול בטיפוח שלי.

המאסטר אז הראה לי את הצד האלוהי שלי שטופח במלואו. הגוף הלבן הקריסטלי. זה היה שקוף כקריסטל וכך גם שכבות פרח הלוטוס עליהן ישבתי.

החשיבה הלא נכונה שלי חוסלה לחלוטין ולא הרגשתי יותר כאב או מצב לא תקין בצד השמאלי של גופי.

הבנתי שהמטרה של הטיפוח-תרגול איננה להיות גיבור בעיני אנשים רגילים. גבורה לא יכולה להתערבב בתוך טיפוח בדאפא: "הביטו! אני כל כך נחוש! אני עדיין מתרגל בדאפא על אף שרדפו אותי באכזריות כה רבה!"

אילו טיפחתי עם דפוס חשיבה כזה, הייתי הולך בדיוק לפי התכנונים של הכוחות הישנים.

רק באמצעות הליכה צמודה למאסטר, אני יכול להתכחש לחלוטין לרדיפה שאורגנה על ידי הכוחות הישנים, וללכת בנתיב הנכון בטיפוח-תרגול שלי.