(Minghui.org)

על המתרגל צ'ין ווי מבייג'ינג נגזרו שנתיים וחצי בכלא בשל אמונתו בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר בסין. הוא רצה להגיש בקשה לשופט לשקול מחדש את התיק המשפטי שלו כך שהמשפחה שכרה לו 2 עורכי דין לייצג אותו. כשהגיעו עורכי הדין לבקר אותו בכלא סירבו הרשויות לאפשר להם להיפגש עמו.

מר צ'ין נעצר זו הפעם השמינית ב-18 במאי 2016, בשל סירובו לוותר על הפאלון גונג. ב-2 בדצמבר 2016 הועמד לדין ונגזרו עלי שנתיים וחצי בכלא. ב-11 ביולי 2017 דחה בית דין הביניים את ערעורו. כעת הוא כלוא בכלא צ'יאן-ג'ין.

ב-28 בספטמבר משפחתו של מר צ'ין צלצלה לכלא לבקש היתר לבקר אותו. רשויות הכלא ביקשו מהם להמתין להודעה מהם. ההודעה לא הגיעה מעולם כך שב-11 באוקטובר בני המשפחה הגיעו לכלא. אחד הסוהרים הורה להם לא לעודד את מר צ'ין באמונתו, אחרת לא יאשרו ביקורים נוספים. כמו כן הזהירו אותם פעמיים שלא ימלאו ויגישו כל מסמכים משפטיים.

במהלך ביקורם, מר צ'ין שאל לגבי הגשת בקשה רשמית לשקול מחדש את הרשעתו. בני המשפחה סיפרו לו ששכרו שני עורכי דין אבל שעליו לבקש באופן רשמי למנות עורך דין למקרה שלו. כך יוכל עורך הדין לבקר אותו. מר צ'ין אמר שהוא כבר עובד על דרישה כזאת.

למשפחה נודע גם שהוא לא קיבל אף פעם את המכתבים ששלחו לו ושלא מאפשרים לו לשלוח שום מכתב או מסמך אל מחוץ לכלא.

אחרי שקיבלו אישור ממנהל בתי הסוהר בבייג'ינג לבקר אותו, בני משפחה ועורכי הדין הגיעו לכלא ב-2 בנובמבר לראות את מר צ'ין. כשנודע למזכירה שזהו מקרה של פאלון גונג, היא ביקשה מהם להמתין וצלצלה לממונים עליה.

בזמן שהמתינו המזכירה הודיעה להם שיש בעיה משום שמר צ'ין מסרב לגנות את הפאלון גונג והוא אינו מוכן לוותר על אמונתו בשיטה. כשהמשפחה לימדה זכות עליו ועל הפאלון גונג, איימו עליהם באבדן זכויות הביקור בכלא ובמעצר אפשרי.

בסביבות הצהריים הגיע שוטר ולקח את אישור הביקור שלהם. כשחזר, הוא חקר אותם לגבי מה הם חושבים על הפאלון גונג. המשפחה אמרה שמה שהם חושבים לא קשור לעניין ומתרגלי פאלון גונג הם אנשים נדיבים ובריאים. עורכי הדין אמרו שהם רק עושים את עבודתם.

השוטר הודיע שמר צ'ין לא מסר אף פעם בקשה לביקור כך שסירב לאפשר להם לבקר אותו. כמו כן סירב להכיר בכך שלמשפחה הזכות לשכור עורך דין ולהגיש בקשה בשמו של מר צ'ין.

הוא הודיע להם שהאישור לביקור אינו תקף ללא אישור נוסף מ"משרד 610".

השוטר סירב להחזיר להם את האישור לביקור. בתקווה להיפגש בכל זאת עם מר צ'ין, העלו עורכי הדין את הבעיה בפני משרד המשפטים.

פרטים נוספים על המקרה בכתבה באנגלית: Beijing Man Sentenced to 2.5 Years after 8th Arrest, Court Stalls His Appeal