(Minghui.org)

מר ג'ואו ג'ין-בה תושב העיר פנג-ג'ואו בסצ'ואן וסגן אלוף לשעבר בצבא, נעצר ב-16 בספטמבר 2017 בשל תרגול בפאלון גונג. שעתיים לאחר מכן הוא שוחרר.

בתחנת המשטרה אמר להם בשלווה: "כולכם יודעים שהייתי סגן אלוף. אני יודע שהשכר טוב ולהיות עובד מדינה בכיר זה טוב. אז איך זה שאני מאמין בפאלון גונג? מדוע אנשים מתרגלים עדיין פאלון גונג תחת רדיפה? מדוע פאלון גונג התפשט ביותר ממאה מדינות? בקרב המתרגלים ישנם גם מדענים ופרופסורים. האם כולם טיפשים? 'אמת-חמלה-סובלנות' הוא העיקרון הבסיסי להתנהגות של ישות אנושית. אפילו אם משמעות הדבר שאצטרך לאבד את חיי, אני עדיין אאמין שאמת-חמלה-סובלנות זה טוב".

הוא דיבר במשך שעה וחצי . אחרי כן, שני שוטרים לקחו אותו חזרה הביתה במכונית משטרה.