(Minghui.org)

מספר מתרגלי פאלון גונג מהעיר באי-צ'נג (Baicheng) נעצרו והוכנסו לבתי מעצר בימים שלפני כינוס הקונגרס העממי ה-19 של המפלגה הקומוניסטית הסינית.

ראש אגף בטחון הפנים וואנג ליי, יחד עם שוטרים מתחנת המשטרה ג'ין-הואה ואגף בטחון הפנים של דא-אן, פרצו לבית של גב' גנג ג'י-קיו, מתרגלת פאלון גונג. הם הפכו את הבית והחרימו את המכונית שלה. שלושה מתרגלים נוספים שהיו בבית, גב וואנג שיו-מיי, צ'ן קה, וגב' מא פנג-יי, נעצרו ביחד עם גב' גנג.

שוטרים הלכו לבית אמה של גב' גנג וערכו חיפוש במחסן שלה.

גב' וואנג נלקחה לבית מעצר של מחוז ג'ן-לאי. שאר המתרגלים שוחררו מאז.

שוטרים אחרים פרצו לביתה של גב' ג'אנג פנג-לינג בערב ה-9 באוקטובר 2017. הם הפכו ובזזו את המקום והחרימו מדפסת, שני מחשבים, כמה טלפונים סלולריים ומכונת צילום, וכן 6,000 יואן במזומן וכמה ספרי פאלון דאפא.

2 מתרגלים נוספים היו בביתה באותו זמן, וכל השלושה נעצרו.

רק אחד מכל השוטרים הציג תעודה מזהה כשנתבקש. לא היה להם גם צו חיפוש להראות.

זוג מתרגלים נעצר גם במקום אחר באותו יום: הו יואו-גאנג ואשתו טיאו צ'או. הבעל מוחזק במרכז המעצרים של באי-צקנג. אשתו במרכז מעצר ג'ן-לאי.