(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג שו דונג-מיי, מורה מצטיינת בגיל העמידה בעיר דונג-גואן, נעצרה בספטמבר בשל תרגול בפאלון גונג. כעת היא מוחזקת במעצר במרכז המעצרים שאנג-צ'יאו בעיר.

המשטר הקומוניסטי ממשיך לעצור, להחזיק במעצר ולכלוא מתרגלים באופן שיטתי בשל סירובם לוותר על אמונתם בפאלון גונג, למרות שאין חוק כלשהו בסין האוסר על השיטה הרוחנית הזאת.

גב' שו פיתחה שיטת לימוד המתבססת על עקרונות הפאלון גונג: "אמת-חמלה-סובלנות" והיא מיישמת זאת בשיעורי הלשון והאמנות בכיתות בהן היא מלמדת. רוב התלמידים שלה זוכים בניקוד הגבוה ביותר במבחני לשון.

פעם אחת ערך בית ספרה ארוחת ערב חגיגית לכבוד הביצועים המצטיינים שלה. המנהלת שלה אפילו התעלמה מדו"ח סודי שגב' שו היא מתרגלת פאלון גונג, ואמרה שמדובר באמונה האישית. אולם כאשר נעצרה גב' שו, בית הספר שמר ממנה מרחק.

גב' שו באה במקור מפרובינציית הו-ביי, ואין לה כל קרובי משפחה בעיר דונג-גואן. הכתבה הזאת נועדה להאיץ בציבור בסין ומחוצה לה לעזור בהצלתה.

פרטים על המעורבים ברדיפתה הבלתי חוקית של גב' שו ומספרי הטלפון שלהם – במאמר המקורי באנגלית בקישור מטה.