(Minghui.org)

לאחרונה נודע שהמתרגל ג'י יו-שנג תושב העיר פו-שאן נשפט בחשאי בספטמבר 2017. אשתו לא קיבלה עדיין הודעה רשמית בנוגע למשפט ולפסק הדין.

מר ג'י נסע דרך העיירה ג'ין-ליו, כשהמשטרה עצרה את מכוניתו לצד הדרך בחשד שהשתמש בטלפון הנייד שלו לשלוח מסרונים לגבי הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. הם האשימו אותו ב"חבלה באמצעי תקשורת" ועצרו אותו במעצר מנהלי לזמן בלתי ידוע.

מר ג'י יו-שנג

אשתו של מר ג'י עם ארבעת ילדיהם בחזית משרד התביעה המקומי

כשלא יכלה למצוא ראיות כלשהן נגד מר ג'י, שינתה המשטרה את ההאשמות נגדו ל"שימוש בכת כדי לחתור תחת אכיפת החוק", האשמה שגרתית בה משתמש המשטר הסיני להפליל ולכלוא מתרגלי פאלון גונג.

שני עורכי דינו של מר ג'י ביקרו אותו במרכז המעצרים שון-דה ב-14 ביולי והופתעו לשמוע שפוטרו והוחלפו בעורכי דין שמונו על ידי בית הדין. התיק של מר ג'י קודם לבית הדין המקומי ב-8 באוגוסט וחודש לאחר מכן הוא הועמד למשפט.

אשתו שנותרה עם ארבעה ילדים קטנים לא קיבלה כל עדכון רשמי על ידי הרשויות מאז מעצרו של בעלה. על-פי מקורות פנימיים הבטיחו הרשויות המקומיות לשחרר את מר ג'י תוך חודש ימים, אם הוא יודה "באשמה" בבית הדין. בזמן כתיבת המאמר מר ג'י עדיין במעצר.

לכתבה קודמת: Father of Four Detained for No Valid Reason