(Minghui.org)

זוג מתרגלי פאלון גונג מר לין יונג-שו ואשתו גב' לי סו-ג'ואן מהעיר ג'ו-האי נמצאים עדיין במעצר לאחר שבית הדין דחה כבר פעמיים את התיק. המשטרה מצידה שלחה את תיק החקירה בפעם השלישית למשרד התביעה תוך הפרה בוטה של החוק.

מר לין נעצר כבר בעבר 4 פעמים בשל אמונתו. הוא עונה באכזריות במחנות עבודה, ובסך כולל היה כלוא 7 שנים במהלך 18 שנות הרדיפה נגד הפאלון גונג. ראה דיווח קודם על עינויים שעבר: Engineer Mr. Lin Yongxu Tortured with the “Stretching Bed” at Masanjia Forced Labor Camp

מר לין ואשתו נעצרו בפעם האחרונה בביתם ב-20 במאי 2017 ביחד עם עוד 12 מתרגלים.

7 ימים לאחר מעצרם התובע במשרד התביעה של מועצת שיאנג-ג'ואו דחה את כתב האישום של בני הזוג.

ב-27 ביוני שילמו משפחותיהם 6,000 יואן דמי ערבות כדי שבני הזוג יוכלו להשתחרר עד למשפט. המשטרה לא רק שלא נתנה להם קבלה על הכסף אלא שלחה את הזוג למחרת היום למרכז לשטיפת מוח בסאן-שווי.

ב-21 ביולי הועברו בני הזוג למרכז המעצרים בג'ו-האי, משום שבינתיים הוצא צו מעצר רשמי נגדם ותיק החקירה שלהם נשלח לבית הדין.

עד סוף אוקטובר החזיר בית הדין פעמיים את התיק שלהם למשטרה מחוסר ראיות מספיקות. המשטרה התבקשה לשחרר את בני הזוג על-פי החוק הסיני. אולם בני הזוג עדיין במעצר והמשטרה שלחה בפעם השלישית את התיק שלהם במטרה להעמידם לדין.