(Minghui.org)

בסוף 2016 נסעתי לעיר הולדתי להפיץ חומרי מידע אודות פאלון דאפא. הרבה מכרים מהעיר שלי הקיפו אותי.

אחד מהם אמר: "איך אתה מעז להפיץ חומרי פאלון דאפא לאור היום?"

עניתי: "כל המתרגלים של פאלון דאפא מנהלים את עצמם על פי העקרונות של אמת-חמלה-סובלנות. אנחנו עושים אך ורק מעשים טובים. מדוע עליי לפחד להפיץ חומרים?

איש זקן אחד אמר: "קראתי כל אחד מהעלונים על פאלון דאפא ושמרתי את כולם. הסיפורים כה נוגעים ללב. האם הם אמיתיים?"

עניתי: "המורה מבקש מאתנו להתנהל לפי אמת-חמלה-סובלנות. האם נוכל לשקר?"

עוד סיפרתי לקבוצה: "יש מתרגלי פאלון דאפא ביותר מ-100 מדינות. ג'יאנג דזה-מין, (הדיקטטור של סין לשעבר) הוציא את התרגול מחוץ לחוק בגלל קנאה. יותר מ 200,000 אנשים תובעים אותו עכשיו לדין.

צעיר אחד אמר: "המפלגה הקומוניסטית הסינית היא לא טובה. היא לא רציונלית ואינה יכולה להבדיל בין טוב לרע. המוסריות מדרדרת, קץ העולם מתקרב."

אמרתי לו: "העולם לא יגיע לקיצו. מתרגלי פאלון דאפא מצילים את האנשים בעולם. מעשים טובים מתוגמלים בטוב והרוע מתוגמל בגמול קארמתי. השמים מביטים במעשינו. תתנהגו יפה למתרגלי פאלון דאפא ומהשמים ייתנו לכם שקט ושלווה. האם כולכם פרשתם מהמפלגה הקומוניסטית הסינית?"

כולם אמרו שפרשו.

שלט בהיר ויפה

בתחילת השנה הגעתי לכפר קטן בפרובינציית הו-ביי. על פנס רחוב ראיתי שלט שאמר: "פאלון דאפא יהיה לנצח בעולמנו." הסתכלתי לצד השני של הרחוב וראיתי עוד ארבעה פנסי רחוב ועליהם אותו שלט בדיוק. צילמתי אותם.

חודש לאחר מכן חזרתי לשם. השלטים היו עדיין במקומם. למרות שהיו בלויים מעט, המילים היו ברורות, "פאלון דאפא יהיה לנצח בעולמנו." פניהם של העוברים והשבים היו מוארות ושמחות. התלהבתי מכך שהאנשים בכפר המרוחק הזה בורכו על ידי הדאפא. הדאפא הביא להם חיוניות וחיות.

הפוסטרים נשארו הרבה זמן, מה משראה כי האנשים שם יודעים את האמת. הם כה בני מזל.