(Minghui.org)

לאחרונה מנעה טייוואן את כניסתם של לפחות 3 סינים בכירים שהיו מעורבים ברדיפת הפאלון גונג, שיטה רוחנית שנאסרה לתרגול בסין באופן בלתי חוקי. גם נציגים שהגיעו עם הבכירים האלה לא קיבלו היתר כניסה לטייוואן.

עד 2011 בית המחוקקים יואן ועוד 16 נפות וערים העבירו חוק שלא מקבלים בברכה, לא מזמינים ולא מתירים את כניסתם של בכירים סינים המעורבים בהפרות זכויות אדם.


שמאל למעלה- בית המחוקקים יואן, ימין למעלה- מועצת העיר טאי-פיי החדשה, שמאל למטה- מועצת העיר טאי-צ'ונג, ימין למטה - מועצת העיר  קאו-שיונג, לאחר העברת החוק

זכויות אדם הם ערך עליון

צ'ווי צ'ויי-צ'נג סגן מנהל המועצה לענייני סין אישר שהמועצה מגבילה אישורי כניסה למפרי זכויות אדם מסין. כל בכיר סיני שיש לו רקורד של רדיפה נגד מתרגלי פאלון גונג, או שהוא שייך ל"משרד 610" – ארגון של המק"ס הפועל מעל לחוק ומוציא לפועל את הרדיפה נגד הפאלון גונג – הכניסה שלו לסין נשללת מיידית. לדברי צ'ווי, זה כדי להדגיש ולבצע את מדיניות טייוואן המעריכה ומגינה על זכויות אדם.

צ'ווי מדגיש שכיבוד זכויות אדם הוא הערך הגבוה ביותר וחוזר ואומר שוב שטייוואן אינה מקבלת בברכה את אלה הרומסים את זכויות האדם.

אחד הבכירים סיפר שאגודת הפאלון דאפא סיפקה לממשלה רשימת שמות של אנשים שלוקחים חלק פעיל ברדיפה נגד הפאלון גונג. גם ארגוני זכויות אדם נוספים מסרו רשימות של פושעים עם רקורד של הפרות זכויות אדם.

מנהג בין-לאומי להחרים מפרי זכויות

המחוקקת צ'ן טינג-פיי ציינה שזכויות אדם הם ערך בסיסי חשוב בטייוואן. היא מאמינה שעל הממשלה לנהל חקירות מפורטות יותר בהפרות זכויות אדם בסין, כדי לוודא שאף אחד עם רקורד של הפרות זכויות אדם לא יורשה להיכנס לטייוואן.

המחוקק צ'אנג לי-שאן אמר שצריך להיקבע צביון אחיד להגן על זכויות אדם. המחוקק שיו יונג-מינג אמר שזה נוהג בין-לאומי לשלול כניסת אנשים בעלי רקורד גרוע של זכויות אדם. ושבכך הם מדגישים את החשיבות של זכויות אדם בטייוואן.

רקע פאלון גונג הוצג לראשונה לציבור ב-1992 ותוך זמן קצר התפשט על פני סין כולה עקב ההשפעות המועילה שלו על שיפור הבריאות והמוסר. עד 1999 כ-100 מיליון אנשים תרגלו את השיטה. אולם מתוך קנאה ופרנויה לאבד שליטה על העם, ג'יאנג דזה-מין, מנהיג המק"ס לשעבר, יזם ב-20 ביולי 1999 את הרדיפה נגד הפאלון גונג.

הרדיפה הובילה למותם של מתרגלי פאלון גונג רבים במשך 18 שנים. רבים עוד יותר עונו בשל אמונתם ונרצחו. כמו כן ביצעה המק"ס קצירת איברים חיים בכפייה על ידי המדינה עצמה בעבור רווח משתלם ועצום באמצעות תעשיית השתלות איברים.

תחת הנחייתו האישית הישירה, הקימה המפלגה הקומוניסטית ב-10 ביוני 1999 גוף ביטחון הפועל מחוץ לסמכויות החוק בשם "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני"). הארגון עקף את כוחות המשטרה והמערכת המשפטית, כשהוא פועל ישירות תחת הוראותיו של ג'יאנג בנוגע לפאלון גונג: "להרוס את המוניטין שלהם, לנתק את מקורות ההכנסה הכספית שלהם ולהרוס אותם פיזית".

עקב צנזורת המידע של המק"ס המספר המדויק של מתרגלים שמתו ברדיפה אינו ידוע.