(Minghui.org)

ב-9 בנובמבר 2017 ערך בית דין הביניים בצ'אנג-צ'ון שימוע בערעורים של 10 מתרגלי פאלון גונג מהעיר דה-הווי לגבי תקופות המאסר שגזרו עליהם בכלא.

משפחות הנאשמים קיבלו הודעה על השימוע רק יום אחד לפני השימוע. רק עורך דין אחד הצליח להגיע לשימוע, אבל מנעו ממנו את הזכות להגן על לקוחתו.

השופט קבע בתום השימוע לקיים את פסקי הדין הקודמים של הנאשמים.

הרשעות בשל התנגדות לרדיפה נגד הפאלון גונג

על עשרת המתרגלים נגזרו תקופות מאסר בכלא מפני שסירבו להפסיק לספר לאנשים על הרדיפה אותה מנהל המשטר הסיני נגד הפאלון גונג, שיטה רוחנית המבוססת על העקרונות של אמת-חמלה-סובלנות.

במשך חודשים המשטרה עקבה מקרוב אחר עשרת המתרגלים טרם עצרה את כולם תוך 12 שעות מה-21 עד ה-22 בספטמבר 2016. לאף אחד מהמתרגלים לא הרשו לשכור עורך דין להגן על זכותם החוקתית לחופש אמונה. בית הדין מינה עורכי דין והורה להם להודות באשמת לקוחותיהם.

השימוע הראשון במשפט שנערך ב-24 במארס 2017 התחדש ב-18 ביולי והשופט קבע פסק דין אשם לכולם. הוא גזר עליהם תקופות מאסר בין שנה אחת ל-7 שנים וקנס של 10,000 יואן כל אחד, מלבד גב' יאנג ג'ין-פנג, אותה קנס ב-5,000 יואן.

שלילת זכויות עורכי הדין לייצג את לקוחותיהם

כל עשרת המתרגלים הגישו ערעור על גזר הדין שלהם. שני השופטים שי והה ושני מזכירים מונו לטפל במקרה בבית דין הביניים בצ'אנג-צ'ון.

המתרגל צווי טאו שכר עורך דין מבייג'ינג לטפל בערעור שלו. אבל השופטים סירבו לקבל את טופס הבקשה שלו לייצג את לקוחו. עורך הדין הגיש תלונה רשמית נגד השופטים, ומר צווי הוסיף את בנו לייצג אותו. השופטים סירבו לפגוש בבן עד ה-15 בספטמבר. למרות ששוחחו איתו לבסוף, הם סירבו לאשר לו להעיד להגנת אביו. גם הוא הגיש תלונה נגד השופטים לבית דין הביניים, למשרד התביעה, לבית הדין העליון בפרובינציית ג'י-לין ולמשרד התביעה שם.

המתרגלת האו ג'יה שכרה עורך דין משי-ג'יאה-ג'ואנג שפגש בה במרכז המעצרים ב-25 בספטמבר. למחרת היום הוא פנה לבית דין הביניים לערעורים אבל טופס הבקשה שלו לייצג אותה נדחה בהוראת השופט. עורך הדין הגיש תלונה רשמית נגד השופט.

הודעה קצרת מועד על השימוע

ב-9 בנובמבר התקיים השימוע בערעורים מבלי שהשופט שי היה נוכח בו. עורכי הדין של מר לי ומר צווי קיבלו הודעה על השימוע רק יום לפני כן ולא יכלו להגיע לשימוע משום שהיו עסוקים בייצוג מקרה אחר במרחק של אלפי קילומטרים. עורך הדין של גב' האו ג'יה מיהר להגיע בזמן אבל לא הורשה להיכנס. השופט הה ומזכיריו חתמו על פסקי הדין בסוף הפגישה.

במהלך השימוע ביקשה אמן של המתרגלות יאנג ג'ין-פנג ואחותה ג'ין-יו להעיד לטובת בנותיה. השופט הה הסכים, אבל איים להכניס אותה לכלא כששאלה אותו מדוע תמך בגזרי דין שהתקבלו ללא כל בסיס חוקי.

למרות שלפחות חמישה מבני משפחות המתרגלים היו נוכחים בשימוע, רק בנו של מר צווי טאו קיבל עותק מפסק הדין.

המאבק להשיג צדק ממשיך

בני משפחות המתרגלים ועורכי דינם נשבעו להמשיך להיאבק עבור הזכות החוקתית של המתרגלים לחופש אמונה, מאחר ואין כל חוק בסין המפליל את הפאלון גונג. חלקם כבר כתבו וחלקם בתהליך כתיבת מכתבים לסוכנויות הרשות ולאנשים יחידים כשהם דוחקים בהם לעזור לחפש צדק לפסקי הדין של מתרגלי הפאלון גונג שהורשעו שלא כחוק. רשימת המכותבים מפורטת בכתבה המקורית באנגלית.

פרטים נוספים בכתבה באנגלית: Dehui, Jilin Province: 10 Sentenced to Prison for Resisting the Persecution of Falun Gong