(Minghui.org)

לאחרונה הבחנתי שמתרגלים רבים בסין ומחוץ לסין פותחים חשבונות פייסבוק. מלבד שימוש בפלטפורמה הזאת לספר לאנשים את העובדות לגבי הפאלון דאפא, יש כאלה שהחלו להשתמש בה כדי לדון בבעיות שנתקלו בהן במהלך הטיפוח.

מתרגלים מפרסמים בגלוי בפייסבוק ויכוחים וטיעונים שהם מידע פרטי בין מתרגלים, את השקפותיהם על מתרגלים אחרים ואפילו פרטים על מה שנדון במפגשי לימוד הפא. זה מעורר תגובות של מתרגלים רבים המביעים את דעותיהם בעניין.

אנשים רגילים הנתקלים במקרה בדיונים האלה אינם מבינים שהקונפליקטים שמתרגלים נתקלים בהם הם כדי להשתפר בטיפוח. הם אינם מבינים שעקרונות הטיפוח יכולים להיות שונים מחוקי החברה הרגילה. כשהם קוראים את הדיונים האלה בין מתרגלים, זה ישפיע על ההשקפה שלהם לגבי הפאלון דאפא.

אסור שפייסבוק ישמש כפלטפורמה או כפלטפורמה העיקרית לשיתופים בין מתרגלים. צריך לכבד את השיטות המסורתיות לשיתוף, כמו דיונים פנים אל פנים בקבוצות לימוד פא מקומיות או באמצעות מאמרים המפורסמים באתריMinghui או PureInsight.

אם אתם חשים צורך להשתמש בערוצים אחרים להביע את ההשקפה שלכם מפני שאינכם מוצאים תמיכה כשאתם משתפים בקבוצת הלימוד שלכם, או מפני שאתרים של מתרגלי הפאלון דאפא לא פרסמו את המאמר שלכם, האין עליכם להסתכל פנימה? אולי לא מצאתם את הדרך להביע את דעתכם כך שרוב המתרגלים יבינו אותה? אולי הבעיה הזאת היא דווקא אצלכם?

להבנתי אין זה עניין פעוט אם מישהו אינו מצליח להתאים עצמו להיות בין שאר המתרגלים. אם אינך יכול לשתף פנים אל פנים באמצעות אתרי הדאפא ואתה צריך לחפש ערוצים אחרים, האין אתה סוטה מהפא?

אם אתה חושב שהסוגיה שאתה רוצה לשוחח עליה היא חשובה מאוד, מדוע לא לכתוב מאמר שיתוף טוב ולפרסם אותו באתר מינג-הווי, כדי שעוד מתרגלים יוכלו להשתתף גם כן ולשתף את השקפותיהם בעניין? זה גם יוכל לעזור להרבה יותר מתרגלים ולהביא תועלת לכולם.

מנגד, אפילו אם אפילו אדם רגיל אחד או שניים יפתחו מחשבות שליליות לגבי הדאפא כתוצאה מקריאת פוסטים בפייסבוק על ויכוחים בקרב מתרגלים, או שמישהו שמניעיו נסתרים ישתמש בדיונים האלה כדי לערער את הדאפא, האדם הזה חוטא כנגד הדאפא.

לדעתי, מתרגל וותיק צריך מלכתחילה לתמוך בצורת תקשורת יעילה המשתמשת בשיטות מסורתיות, ולהשתמש בה. זאת הכוונה בלהיות אחראי כלפי הדאפא וכלפי הגוף האחד.

הייתי רוצה להציע גם למתרגלים שיש להם חשבון פייסבוק: אל תגיבו על פוסטים הדנים בגלוי בבעיות טיפוח. בין אם אתה אוהב פוסטים כאלה או לא, אתה מגביר את הסיכויים שאלה מחוץ לקהילת המטפחים יצפו בדיון כזה.