Minghui.org)

מספר חברי פרלמנט ממפלגות שונות וארגוני זכויות אדם לקחו חלק במסיבת עיתונאים שמטרתה לדחוק בראש הממשלה ג'סטין טרודו לדרוש בביקורו הקרוב בסין את שחרורה של סון צ'יאן, מתרגלת פאלון גונג קנדית העצורה שם.

שר המשפטים לשעבר: המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) רודפת מתרגלי פאלון גונג חפים מפשע

ארווין קוטלר שר המשפטים לשעבר וחבר פרלמנט מתפקד כיועץ משפטי לאזרחית הקנדית סון צ'יאן העצורה בבייג'ינג בשל אמונתה בפאלון גונג. מר קוטלר הצהיר: "צ'יאן סון נעצרה באופן שרירותי, נמצאת במעצר באופן בלתי חוקי, עוברת עינויים במעצר ומונעים ממנה את חופש האמונה, חופש ההבעה וחופש ההיאספות הבסיסיים שלה.

"אנו פונים בקריאה לרשויות הסיניות לכבד את שלטון החוק שלהן עצמן, לחדול ולהפסיק מרדיפה ומהליכי תביעה נגד צ'יאן סון, לשחרר אותה ללא כל תנאי ולאשר לה לחזור למשפחתה בקנדה".

הוא ציין שסון היא קורבן נוסף של רדיפת המק"ס נגד מתרגלי פאלון גונג חפים מפשע .

בשנות ה-2000 המוקדמות, קוטלר טיפל בתיקו של מתרגל פאלון גונג אחר, מר ג'אנג קון-לון, קולגה שלו לשעבר באוניברסיטת מק-גיל, שם כיהנו שניהם כפרופסורים. ג'אנג הושם במעצר בשנת 2000 כשנסע לבקר בסין ונשלח לאחר מכן למחנה עבודה בכפייה.

הודות למאמציו של קוטלר וקולם החזק של נבחרי ציבור וקבוצות לזכויות אדם, ג'אנג שוחרר בסופו של דבר בינואר 2001, ממש לפני משלחת סחר שיצאה לסין עם ראש הממשלה דאז ג'ין שרטיין.

חברי פרלמנט וארגוני זכויות אדם דוחקים בראש הממשלה להעלות את סוגיית הפאלון גונג ולדרוש את שחרורה של סון צ'יאן

פיטר קנט, שר הקבינט לשעבר, חבר פרלמנט ויושב ראש שותף של "חברים פרלמנטאריים למען הפאלון גונג" אמר שבהיותו בסין חייב ראש הממשלה טרודו "לדבר בתקיפות בתמיכה באזרחים קנדיים ובבני משפחה של אזרחים קנדים הכלואים בסין וסובלים מהתעללות של הרשויות הסיניות".

בזמן הנוכחי ישנם 12 בני משפחה של אזרחים קנדים הכלואים בסין בשל תרגול בפאלון גונג, בניגוד לחוקי המדינה.


פיטר קנט, חבר פרלמנט ממפלגת השמרנים

חבר הפרלמנט קנט הדגיש: "ראש הממשלה חייב לדבר בגלוי על המשך המצב המתדרדר של זכויות אדם ושלטון החוק. ואני מקווה שלכל הסכם סחר שייחתם עם סין יהיה סעיף תקיף חזק בנוגע לזכויות אדם".


חברת הפרלמנט אליזבט מיי

חברת הפרלמנט אליזבט מיי אמרה במסיבת העיתונאים: "מגישי עצומות הוגנים מאוד מבקשים מבית הנבחרים הזה לשקול את התסבוכת הזאת של מתרגלי פאלון גונג בסין, במיוחד במקרה של האזרחית הקנדית צ'יאן סון שנחטפה באופן בלתי חוקי. אני מקווה שראש הממשלה אכן יעלה את הסוגיות של זכויות אדם בביקורו הקרב בסין".


חבר הפרלמנט דיוויד אנדרסון ממפלגת השמרנים

חבר הפרלמנט דיוויד אנדרסון הצהיר: "יש לנו מספר קנדים המוחזקים בסין. כמובן שטרודו צריך לוודא שהוא מייצג קודם כל את האינטרסים של קנדה לפני כל דבר אחר".

"הקואליציה הקנדית לזכויות אדם בסין", קבוצה המונה 15 ארגונים הכוללים ביניהם גם את אמנסטי אינטרנשיונל, פרסמה מכתב גלוי לראש הממשלה טרודו ב-30 בנובמבר, בו הם מבקשים מראש הממשלה "בשהותך בסין, בכל הפגישות וחילופי הדברים, קבע סדרי עדיפויות בהעדפה לחששות לזכויות אדם".

הקואליציה סיפקה רשימה של אסירים "המוחזקים ללא הצדקה, באופן בלתי חוקי בסין, בדרישה שטרודו ילחץ על הרשויות לשחרורם". ברשימה 13 מתרגלים "שהצרה בה הם נמצאים היא סמל לרדיפה מולה עומדים מיעוטים ומגני זכויות אדם בסין", שמה של גב' סון נכלל ברשימת ה-13.

אגודת הפאלון דאפא בקנדה כתבה לראש הממשלה טרודו: "הרדיפה נגד הפאלון גונג היא פשע נגד האנושות, נגד עשרות מיליוני אנשים, רק בשל אמונתם הרוחנית באמת-חמלה-סובלנות".

לי הוסיף ואמר: "אני מקווה שראש הממשלה יוכל לדבר בגלוי למענה של סון צ'יאן ולמען מתרגלי הפאלון גונג הנרדפים ככלל, וביניהם 12 בני משפחות של אזרחים קנדים".