(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג הואנג יאן-ג'י ממחוז ג'יה-דונג בפרובינציית גואנג-דונג, נעצרה ביולי 2016 ונערך לה משפט בינואר 2017. עורך הדין שלה טען לחפותה. ב-13 במארס שחררו אותה לאחר שזוכתה.

שרשרת האירועים החלה במעצר המוני של מתרגלי פאלון גונג.

כמה חודשים קודם לכן, ב-24 בפברואר 2016, נעצרו עשרים מתרגלי פאלון גונג על ידי עשרות שוטרים חמושים בשעה שבאו לבקר בבית מתרגל עמית במחוז. רוב המתרגלים שנעצרו שוחררו למחרת היום, אבל ארבעה מהם הושארו עצורים.

בית המשפט המחוזי של ג'יה-דונג קבע ל-19 ביולי משפט בדלתיים פתוחות לארבעתם. מתרגלי פאלון גונג עמיתים שלא היו עצורים, כולל גב' הואנג ומתרגל בשם וו יואה-יין, שלחו לתושבים המקומיים הזמנות למשפט הפתוח. הם עצמם נעצרו בשל כך.

וו יואה-יין שוחרר לאחר חודשיים, אבל גב' הואנג הושארה במעצר.

ב-17 בינואר בית המשפט בג'יה-דונג ערך לה משפט. השופטים לא מצאו כל ראיה להאשים בה את גב' הואנג. הם שחררו אותה לביתה.

חרף העובדה שמספר מתרגלי פאלון גונג זוכו ושוחררו לאחרונה ב-2017, הרדיפה נגד המתרגלים נמשכת, והמדיניות הרשמית בעניין הרדיפה לא שונתה.

למאמרים שפורסמו לאחרונה על שחרור או זיכוי מתרגלי פאלון גונג:

מתרגלת משנחאי שוחררה אחרי חודש מעצר לאחר מאמצי הצלה של משפחתה ושל סנטור מארה"ב

משרד התביעה ביטל את האישומים נגד מתרגלת הפאלון גונג הגב' וו ג'ינג-צ'ינג

מתרגל הפאלון גונג ליו יינג-ג'יה שוחרר ממעצר וכל ההאשמות נגדו בוטלו

משרד התביעה בעיר ג'יאה-מו-סי החזיר למשטרה תיק נגד מתרגלת פאלון גונג מבלי להגיש כתב אישום

מתרגלת פאלון גונג מפרובינציית הה-נאן שוחררה לאחר שמשרד התביעה סירב להיש נגדה כתב אישום

בית דין לערעורים הפך פסק דין נגד מתרגלת פאלון גונג מליאו-נינג והורה על משפט חוזר