(Minghui.org)

ב-24 במאי פרסמו ראש העיר שיקאגו וחברי מועצת העיר החלטה החולקת כבוד לאגודת הפאלון דאפא של ארה"ב התיכונה, למתרגלי השיטה ולתומכיה. זאת לרגל השנה ה-25 להצגת הפאלון דאפא (פאלון גונג) בציבור.

ההחלטה היא פרי יוזמה של ברנדן ריילי, חבר מועצת העיר של רובע 42, הכולל אזורי עסקים ואתרי תיירות.


ההחלטה של ראש העיר שיקאגו וחברי מועצת העיר

ההחלטה מכירה במוסריות הפילוסופית ובהשפעה החיובית של הפאלון גונג על בריאות המתרגלים ורווחתם, ועל תרומתו לקהילה.