(Minghui.org)

פניו של מתרגל פאלון גונג מבוגר הושחתו כמעט אחרי ששוטר ריסס אותו בחומר כימי רעיל מחוץ לתחנת משטרת נאן-ג'ין-לו בפרובינציית סצ'ואן.

בקשה להחזר ספרי פאלון גונג

מתרגל הפאלון גונג ליאו באנג-גווי בתחילת שנות ה-70 לחייו הגיע לתחנת המשטרה ב-17 באוקטובר 2016 כדי לבקש להחזיר לו את ספרי הפאלון גונג ותמונת המאסטר שהוחרמו מביתו בספטמבר 2016. זו הייתה הפעם החמישית שהוא הגיע לתחנת המשטרה לבקש להחזיר לו את ספריו ואת תמונתו של מאסטר לי (מייסד הפאלון גונג)..

שלושה שוטרים דחפו את מר ליאו מחוץ לתחנה. אחד מהם הוציא מיכל התזה וריסס על פניו של מר ליאו.

מר ליאו הפנה את ראשו כדי להתחמק מהריסוס, אבל התרסיס פגע בו מאחורי אוזנו הימנית. הוא חש בצריבה, בתחושת גירוי וניסה לנגב את החומר ואז החל לדמם. הדם שטף את צווארו לתוך צווארון החולצה שלו.

מתרגל הפאלון גונג ליאו באנג-גווי

אוזנו המדממת של מר ליאו

אחד השוטרים הבחין בכך וצעק: הוא מדמם". שלושת השוטרים חזרו בריצה לתחנה.

מר ליאו הראה את הפצע למספר אנשים בקרבת מקום והסביר להם מה עשו לו השוטרים. לאחר מכן ניגש לחנות צילום כדי לצלם צילומים ממקום הפגיעה, שישמשו ראיות לפשע של השוטרים.

30 מתרגלים ביקרו בתחנת המשטרה

ב-21 בספטמבר 2016 נעצרו שתי המתרגלות פו סווי-טינג בת 76 וטאן ג'י-צ'ינג בת 77 על ידי שוטרי תחנת משטרת פו-יואן-לו, כשחילקו מידע לגבי הפאלון גונג.

באותו יום אחר הצהריים ערכו שבעה שוטרים שביניהם שלוש שוטרות ממשטרת נאן-ג'ין-לו חיפוש וביזה בביתה של גב' פו. באותו הזמן למדו 9 מתרגלים מבוגרים בביתה את כתבי הפאלון גונג. השוטרים החרימו 15 עותקים של הספר "ג'ואן פאלון", תמונה של מאסטר לי ו-95 יואן במזומן. הפריטים האלה לא הוחזרו עדיין.

ב-28 בספטמבר הגיעו 28 מתרגלים לתחנת משטרת נאן-ג'ין-לו לדרוש את החזרת ספרי הפאלון גונג שלהם ואת תמונתו של מאסטר לי. 5 מתרגלים נכנסו לתחנה לשוחח עם השוטרים על הפאלון גונג.

כששוטר ושוטרת שמעו את בקשת המתרגלים, התעצבנו והחלו לקלל את הפאלון גונג. הם הורו למתרגלים לפנות למחלקת ביטחון הפנים. המתרגלים התעקשו שאלה שוטרים מתחנת משטרה זו שלקחו להם את ספרי הפאלון גונג. השוטרים הפנו אותם לאגודת השכונה, כך שהמתרגלים עזבו את בניין התחנה.

ב-8 באוקטובר 2016 יותר מ-30 מתרגלים פנו שוב לתחנת המשטרה לדרוש את החזרת הספרים שלהם.

מר ליאו, גב' פו וגב' טאן עלו למעלה במדרגות הבניין לדבר עם המפקד ג'יאנג. לשאלתו של השוטר התורן למה הם רוצים לראות את ג'יאנג, ענתה אחת המתרגלות שהם באו לבקש להחזיר להם את הספרים שלהם. השוטר החל לקלל את הפאלון גונג.

יותר מ-10 שוטרים הגיעו לתגבר את השוטרים בתחנה ודחפו את המתרגלים החוצה. מר ליאו ציין בפניהם שטוב יתוגמל בטוב ורוע יתוגמל ברע. הוא ביקש מהשוטרים לא לרדוף עוד אנשים טובים.

אחד השוטרים החל לצלם בווידיאו את מר ליאו. אחד המתרגלים אמר לו שזה חסר תועלת לצלם ולהקליט אותם. השוטר כיבה את המצלמה.

מר ליאו המשיך להבהיר את העובדות הנכונות לגבי הפאלון גונג במשך כל הזמן הזה. השוטרים התעלמו ממנו ואיימו עליו במאסר אם יחזור שוב לשם.