(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג שיאנג לי-ג'יה היא סינית מהעיר ליאו-יואן. היא נישאה לאזרח טייוואן ב-1994, אבל לא הורשתה לצאת מסין מאז שהרדיפה של המשטר הקומוניסטי הסיני נגד הפאלון גונג החלה ב-1999.

גב' שיאנג היא בת 52. היא נעצרה ונכלאה ל-11 שנים בשל אמונתה, ללא עילה חוקית. עם תום תקופת מאסרה, במקום לשחרר אותה, לקחו אותה ישירות למתקן לשטיפת מוח כדי ללחוץ עליה לוותר על הפאלון גונג.

גב' שיאנג נכלאה ב-2001 במחנה עבודה בכפייה. כל בקשותיה לצאת מסין נדחו. כשהיא פרסמה ברבים את העניין, המשטרה המקומית עצרה אותה באפריל 2006 והיא נשפטה ונשלחה בדצמבר אותה שנה ל-11 שנים בכלא ללא עילה חוקית.

"מיטת סדום"

בפברואר 2007 היא הועברה לכלא הנשים של פרובינציית ג'י-לין. שם עינו אותה פעמיים ב"עינוי מתיחה", כשכל פעם כזאת ארכה בין חודשיים לשלושה חודשים. שישה חודשים בלבד לאחר כליאתה, היא כבר הייתה נכה בזרועה הימנית.

רק אחרי 5 שנים בית הכלא החליט לתת לה טיפול רפואי. אבל ללא הסכמתה, וללא הסכמת משפחתה כפי הנדרש בחוק, הרופאים בבית החולים השלישי של אוניברסיטת ג'י-לין הוציאו חלק ניכר מהעצם שבידה, והחליפו אותה בלוח מתכת, כך שהנכות הוחרפה. ועוד דרשו ממשפחתה לשלם 2,000 יואן דמי טיפול.

גב' שיאנג סיימה את תקופת המאסר, אבל הרשויות המקומיות לקחו אותה למתקן לשטיפת מוח. משפחתה קוראת לעזרת הציבור להבטיח את שחרורה.

מקור פנימי מתוך בית הכלא תיאר את השיטות השונות של עינויי המתיחה שהסוהרים עינו אותה בהן. הוא גם הכין איורים של העינויים.

איור על ידי עד ראייה

עד הראייה חשף שמיד עם הגיעה לבית הכלא כבר החלו לענותה בעינויי מתיחה. הסבב הראשון של העינוי נמשך יותר מחודשיים. והשני החל בספטמבר 2007 כשהשאירו אותה קשורה על "מיטת סדום" במשך יותר משלושה חודשים, מבלי לשחרר אותה מהמיטה אפילו פעם אחת במהלך זמן זה.

בהמשך ניתן לראות ציורים של שיטות עינויים אלה שבהן קשרו את גפיה לאחר שמתחו אותם חזק לכיוונים שונים, ולפעמים הוסיפו לוחות עץ שיחמירו את כאבה.


בשעה שהיא הייתה מתוחה כך, הסוהרים או האסירות הפליליות משכו בגפיה בכוונה. כשהיא צרחה מכאבים שמו לה סמרטוטים מלוכלכים בפה והיכו אותה בפראות.

שבועיים לאחר תחילת העינוי כבר הכתף הימנית שלה יצאה מהמקום, אבל המשיכו את העינוי ואפילו דרכו בכוונה על הכתף הזאת.

(...)

למאמרים קודמים בנושא:

Ms. Xiang Lijie Sentenced to 11 Years and Brutally Tortured in Prison Xiang Lijie Disabled from Torture at Jilin Province Women's Prison – Current Whereabouts Unknown Nine Practitioners in Liaoyuan City, Jilin Province, Were Illegally Sentenced Communist Party Members in Jilin Province Try to Frame Nine Practitioners, Including Ms. Xiang Lijie, in Court Urgent Appeal to Rescue Falun Dafa Practitioner Ms. Xiang Lijie, Wife of a Taiwanese Resident Washington D.C.: Falun Gong Practitioners from Taiwan Call for Release of Ms. Xiang Lijie in front of the Chinese Embassy Taiwanese Citizen Strongly Urges the Liaoyuan City Police Department to Immediately Release his Wife, Practitioner Ms. Xiang Lijie Urgent Call for the Rescue of the Wife of a Taiwan Citizen Who Is Being Illegally Imprisoned In China Call on Taiwan's Straits Exchange Foundation, the Taiwan Government and World Human Rights Organizations to Pay Attention to My Misfortune