(Minghui.org)

הגב' הואו צ'נג-שיאנג מהעיר צ'ינג-דאו נעצרה משום שחילקה בשוק עלוני מידע המספרים על הרדיפה שהמשטר מנהל נגד הפאלון גונג. המעצר אירע ב-6 באוקטובר 2015 והיא נותרה במעצר בלתי חוקי למשך יותר משנה. הגב' הואו מתארת כאן את העינוי שעברה במרכז המעצרים שבעיר פו-דונג.

הייתי עצורה בתחנת המשטרה של דרך צ'אן-ג'יאנג. בלילה של ה-6 באוקטובר. ישנתי על הרצפה הקרה למחרת לקחו אותי השוטרים לבית החולים שבמרכז המעצרים של פו-דונג.

כפו עליי סדרה שלמה של בדיקות רפואיות ואז לקחו ממני דם ומדדו את לחץ הדם שלי.

כדי להבטיח שמרכז המעצרים יקבל אותי, הם דחפו לי תרופות כדי להוריד לי את לחץ הדם.

ברגע שלחץ הדם שלי ירד ל-170, הם צילמו אותי והסיעו אותי לאגף שבו עוצרים מתרגלי פאלון גונג וגם אסירים אחרים. ניסיתי להסביר להם את העובדות הנכונות לגבי הפאלון גונג (בניגוד למה ששמעו דרך התעמולה הממשלתית).

למחרת השוטרים נשאו אותי בכוח לבית החולים, ושם הם עירו לתוכי 4 בקבוקי נוזל משום שהייתי בשביתת רעב כמחאה על מעצרי הלא-חוקי.

ביום השביעי הם לענות אותי בעינוי "האכלה בכפייה", ולמדוד לי את לחץ הדם. העינוי נמשך עד ה-21 באוקטובר (כשבוע). ב-20 באוקטובר העבירו אותי לתא אחר, ושם מספר אסירות פליליות סחבו אותי לשירותים, הפשיטו אותי עירומה ושפכו עליי מים מהראש מטה. לא יכולתי לנשום וכמעט התעלפתי.

משקל גופי צנח מ-75 ק"ג ל- 45 ק"ג. איבדתי חמש שיניים בעינוי ההאכלה בכפייה, והייתי חלשה מאוד. היה צריך לשאת אותי למשפט. כה השתניתי שאפילו הבן שלי לא הצליח לזהות אותי בדיון השני, והוא נשבר ובכה.

נשפטתי באופן לא חוקי וב-27 במארס 2017 נגזרו עליי באופן לא חוקי שנה וחצי מאסר. ב-17 באפריל שחררו אותי, ויום למחרת הלכתי לתחנת המשטרה לקחת את הרכוש האישי שהחרימו לי, כולל טלפון נייד, שעות, מזומנים ועוד פרטי רכוש אישיים. המשטרה סירבה להחזיר לי בטענה שאני עדיין משוחררת בערבות.

לקריאה נוספת:

Qingdao Woman Illegally Sentenced for Her Belief in Falun Gong

עוד משרדי תביעה ובתי דין ברחבי סין מבטלים כתבי אישום נגד מתרגלי פאלון גונג