(Minghui.org)

4 שוטרים אילצו לאחרונה על מתרגלת בכפר וואן-ג'יאה-גואו לקלל את הפאלון גונג ומייסדו.

ארבעת השוטרים הגיעו לכפר שבפרובינציית שאן-דונג ב-2 ביולי 2017 עם רשימת שמות 12 מתרגלי פאלון גונג. הם רצו לצלם את המתרגלים.

מאחר שלא היו להם הכתובות של המתרגלים הם חיפשו עזרה מהכפריים המקומיים, אבל להפתעתם נתקלו בהתנגדות.

השוטרים חזרו שוב בערב ובעזרתו של בכיר בכפר, ביקרו בבתיהם של כפריים שוויתרו על אמונתם בפאלון גונג לפני זמן רב.

בביתה של גב' מו גווי-רונג שאל אותה אחד השוטרים אם היא עדין מתרגלת פאלון גונג.

היא ענתה לו: "בעלי למד את השיטה פעם. אני אינני יודעת קרוא וכתוב. כשבעלי היה בחיים הייתי מקשיבה כשהיה קורא בספרי השיטה. אחרי שבעלי מת כבר לא הייתה לי האפשרות הזאת".

השוטרים דרשו ממנה לקלל את מייסד הפאלון גונג, מר לי הונג-ג'י.

גב' מו אמרה שמעולם לפני כן לא קיללה אף אחד, מדוע לבקש ממנה לעשות זאת.

השוטרים איימו עליה שלא יסירו את שמה מהרשימה אם לא תציית להוראותיהם.

מפחד איומי השוטרים, גב' מו נענתה באי-רצון. הם אמרו לה מה לומר וצילמו אותה בווידיאו מקללת את מאסטר לי ואת הפאלון גונג.

כששמעו זאת בני הכפר הם גינו את השוטרים.