(Minghui.org)

מאת מתרגל פאלון גונג יפני

בבוקר ה-6 ביולי 2009 הוה עורך הדין הידוע לזכויות אדם, דיוויד מטאס, אורח בתוכנית של רשת הטלוויזיה היפנית "סאקורה".

הוא סיפר לצופים שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) עדיין מבצעת קצירה של איברים ממתרגלי פאלון גונג בעודם חיים. הוא הביא מספר רב של ראיות מפורטות להוכיח כי משרד הבריאות בסין משקר ביודעין באומרו שחמישה אחוז מהאיברים להשתלה מגיעים מאסירים שנידונו למוות. למעשה המטרה האמיתית שלו הייתה לטייח את הזוועות שמבצעת המק"ס.

מארחי התוכנית הגיבו שזה מפלצתי לבצע דברים בלתי אנושיים אלו.

התוכנית נמשכה כשעה בזמן צפיית שיא.

לפני שלוש שנים מר מטאס ומזכיר המדינה הקנדי לשעבר דיוויד קילגור, חברו להכנת דו"ח מחקר "דו"ח על האשמות לגבי קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג בסין". הפעם מטאס הגיע ליפן עם ראיות חדשות שהציג, המובילות עוד יותר למסקנה שבתי חולים השייכים לצבא המשטר בסין עובדים עם בתי כלא לקצור איברים של מתרגלי פאלון גונג חיים עבור תעשיית ההשתלות של המשטר בסין.

מר מטאס הציג בתוכנית בעזרת גרפיקה נתונים של השתלות איברים לעומת מספר האסירים שנידונו למוות.

הוא ציין כי בסיס הפשעים האלו הוא במדיניות של המק"ס לדכא את הפאלון גונג, וכי מאז החלה הרדיפה נגד הפאלון גונג, עשרות אלפי מתרגלים נכלאו והיו נתונים לעינויים אחזריים ולהתעללות בגלל שנשארו נחושים באמונתם. אם הם לא מוכנים לוותר על אמונתם בפאלון גונג, הם נעלמים מהעולם הזה.

מטאס אמר כי מאז שפרסמו את דו"ח החקירה הבלתי-תלויה, המק"ס הגיבה בהשמדת ראיות, סגרה אתרי אינטרנט שהוזכרו בדו"ח, השתמשו בכל אמצעי התקשורת בסין (שהיא שולטת בהם) כדי להכחיש את ההאשמות, וכולי.

[...]

מטאס הפציר בתושבי יפן לא לנסוע לסין לשם השתלות, וברופאים היפניים לסרב לאמן רופאי השתלות מסין. הוא אמר שעוד יותר בסיסי זה לדרוש מהמק"ס להפסיק את רדיפת מתרגלי הפאלון גונג, ולהביא לדין את כל הפושעים שהיו מעורבים בקצירת האיברים ממתרגלי הפאלון גונג.