(Minghui.org)

משרד התביעה המקומי בעיר ג'ין-צ'אנג ביטל לאחרונה כתב אישום נגד גב' ג'ו לאן-שיו, שהואשמה בכך שהפיצה מידע לגבי הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

גב' ג'ו בת 62 נעצרה ביחד עם גב' לי יו-ג'ן גם היא בשנות ה-60. הן נעצרו ב-9 בדצמבר 2016 כשחילקו לוחות שנה שיש בהם מידע על הפאלון גונג.

שוטרים מתחנת משטרת שין-הואה-לו החרימו את תיקיהן של השתיים ואת האופניים שלהן והודיעו למשרד ביטחון הפנים בעיר על מעצרן. כמה שעות לאחר מכן הגיע סוכן הביטחון לי לחקור אותן.

בשעה 11:00 באותו הלילה הסוכן לי בראש קבוצה של 6 שוטרים ערכו חיפוש בביתה של גב' ג'ו. הם לא מצאו חומרי פאלון גונג כלשהם וחקרו את בעלה אם קיבל מידע ממתרגלים מקומיים על הכוונה לפשוט על ביתו. הוא ענה בשלילה וגם סירב לדרישתם לקלל את מייסד הפאלון גונג. השוטרים חיפשו שוב ושוב בכל פינה בבית לפני שעזבו אחרי חצות.

ב-10 בדצמבר נלקחו שתי המתרגלות לבית חולים מקומי לעבור הערכה רפואית ובדיקות דם. לאחר מכן שוחררו בערבות.

באמצע מאי 2017 מספר שוטרים ממשרד ביטחון הפנים בעיר הטרידו 4 פעמים את גב' ג'ו וגב' לי בביתן. השתיים הכחישו בתוקף שהפצת מידע על פאלון גונג היא פשע, משום שאין שום חוק בסין המפליל את הפאלון גונג.

ב-20 ביוני משפחתה של גב' ג'ו קיבלה הודעה ממשרד התביעה שהם מבטלים את כתב האישום נגד גב' לי. עדיין לא ברור אם זה מה שנעשה גם לגבי גב' לי שנעצרה יחד איתה.