(Minghui.org)

מתרגלי הפאלון גונג ממחוז ה-Peach Garden ערכו פעילויות בהר שימן ובמדשאת ה-Stone Administration Bureau בצהרי ה-20 ביולי שכללו בתוכם הדגמת תרגילים, לימוד התרגילים ותערוכת תמונות. ההנצחה נערכה במדשאת ה-Stone Administration Bureau למען מתרגלי פאלון הונג שמתו מהרדיפה בסין בשל חיפושם אחר האמת ואחר חופש האמונה. בפעילויות האלה השתתפו בערך 300 אנשים כולל המתרגלים וציבור. יו"ר המועצה המחוזית של ה-Peach Garden מר. ג'ונג-יי זנג, שלח שני סלי פרחים כדי להביע את איחוליו הלבביים. חבר המועצה המחוזית של העיר בה-דה, מר. יינפו ג'נג, נשא נאום.

בנוסף לקריאתו למנהיגים הסיניים לעצור את הרדיפה אחרי פאלון גונג, מר. ג'נג הביע את נכונותו להצטרף בעתיד לתרגיליהם של מתרגלי הפאלון דאפא. נציג ארגון מחקר הפאלון גונג הטיוואני, הואנגיינג ליו, אמר כי פאלון גונג מטפח "אמת, חמלה, סובלנות" וחמשת התרגילים משפרים את הבריאות. תלמיד מסור יכול להשיג בריאות טובה יותר ולקדם את הסטנדרטים המוסריים לרמה גבוהה יותר בזמן קצר. פאלון גונג גם עוזר לבנות אומה שלווה ומשגשגת ויתן שלום ותקווה לחברה בצורה מקיפה. מאה מיליון אנשים במלמעלה מ-60 ארצות מתרגלים פאלון גונג.

מתרגלי הפאלון גונג באתר ההנצחה אמרו כי הרדיפה הנמשכת כבר שלוש שנים עדיין בעיצומה. בעת הגלובליזציה, מצבו של פאלון גונג הפך להיות רלוונטי לכל אחד בחברה הבינלאומית הזאת. פאלון גונג, כתקווה של אנשים טובי לב שמנסים להשיג שלום ואושר, נרדף בצורה אכזרית על ידי הרודן ג'יאנג זמין. רדיפה כזו מביאה אסון על האנושות. אינספור מתרגלים השיגו בריאות טובה יותר, שלווה פנימית וחרות ע"י תרגול של פאלון גונג. המתרגלים מקווים שפעילויות היום הזה יאפשרו לאנשים בני-מזל להבין ולהתחיל ללמוד פאלון גונג וגם מקווים שההנצחה תביא ליותר תשומת לב מצדם של אנשים בטיוואן למצבם של מתרגלי הפאלון גונג הנרדפים בסין. הבה נשלח את קולותינו הצודקים יחדיו, לעצור את רדיפת מתרגלי הפאלון גונג ע"י שלטונו של ג'יאנג זמין ולעצור את האסון הזה שבא על האנושות.