(Minghui.org)

כמטפחים, כולנו מבינים את החשיבות של שליחת מחשבות נכונות.

אגודת הפאלון דאפא שלחה הודעה ביולי 2016, בזו הלשון:

"מוצע בזאת שכל תלמידי הדאפא יחזקו את שליחת המחשבות הנכונות שלהם. להשיג באמת שליחת מחשבות נכונות חזקות וטהורות בארבע הפעמים שנקבעו, מנקה אותך, ומפורר את הגורמים האחרונים שיכולים להיות מנוצלים על ידי הכוחות הישנים, כולל הידיים השחורות, הרוחות הרקובות, וצל הרפאים הקומוניסטי. בשלב הסופי של תיקון הפא, שפר במהירות את עצמך והצל יותר ישויות חיות". (מתוך הודעת עורכי אתר מינג-הווי "חזקו את שליחת המחשבות הנכונות")

היו לי בעיות רבות בשליחת מחשבות נכונות. המחשבה שלי נדדה, לפעמים נרדמתי, ולעתים קרובות לא הצלחתי להישאר בתנוחה. כאשר מתרגלים עמיתים העירו לי על הבעיות האלה, היו לי כל מיני תירוצים, "אני מזדקן כבר, קמתי מוקדם מדי הבוקר, לא ישנתי טוב בלילה וכד'." החמצתי הרבה הזדמנויות להשתפר.

איך אני אוכל להציל ישויות חיות ולסלק רוע עם גישה כזאת?

יום אחד כאשר מתרגל עמית העיר לי שוב על כך שיש לי בעיה, החלטתי לא להמציא תירוצים יותר, ולהתחיל לחפש בפנים ברצינות.

במשך הזמן, זיהיתי את המושגים שמונעים ממני להיות נחוש. מטפח הולך בנתיב אלוהי, לכן הגיל שלו לא אמור להשפיע עליו. הייתה לי החזקה למוניטין שלי ולא יכולתי להתמודד עם כך שמישהו מצביע על ההחסרות שלי. הייתי שבע רצון ממצב הטיפוח שלי, והשתמשתי בתירוצים כדי להסתיר את ההחסרות שלי. זה היה אנוכי ומטופש מצדי!

כמטפח יש לי משימה היסטורית שאני מגשים. אסור לי להרשות לשום סוג של הפרעה למנוע ממני להיות נחוש ולהשלים את המשימה שלי.

המאסטר אמר לנו:

"למעשה, כל מה שאינו בהתאמה לדאפא ולמחשבות הנכונות של תלמידי הדאפא נגרם מהמעורבות של הכוחות הישנים, וזה כולל את כל הגורמים הלא ישרים של עצמכם. זאת הסיבה שקבעתי את שליחת המחשבות הנכונות כאחד משלושת הדברים העיקריים שתלמידי דאפא עושים. שליחת מחשבות נכונות מְכַוֶונֶת גם החוצה וגם פנימה, ואף ישות שאינה ישרה לא יכולה להימלט. זה רק שיש אצלנו גישות שונות והתנהלויות שונות בשליחת המחשבות הנכונות." (על הגלים שעורר המאמר על הפו-יואן-שן*)

הבטחתי למאסטר שאשלול את התכנונים של הכוחות הישנים, ואשים לב בזמן שאני שולח מחשבות נכונות.

הפסקתי להרגיש תרעומת כאשר מתרגל עמית מזכיר לי לשפר את התנוחה שלי, במקום זאת אני מודה לו.

בזמן האחרון הייתה לנו משימה קשה שהצריכה את כולנו לתמוך באמצעות שליחת מחשבות נכונות. דאגתי שלא יהיה לי זמן להכין ארוחת צהריים לנכד שלי באותו יום. אבל הרגעתי את עצמי והתרכזתי במאמצים שלי לעשות את מה שהיה חשוב יותר באותו רגע.

באותו יום פעלתי היטב... הרגשתי עטוף באנרגיה, והייתי מרוכז מאוד. כשזה נגמר היה לי בדיוק מספיק זמן להכין ארוחת צהריים. הבנתי שכל עוד אני שומר על סדר עדיפויות נכון, הכל מטופל היטב.

למדתי לאחרונה כמה מאמרים חדשים ושמתי לב שבכל אחד מהם, אנו מתבקשים לשים לב לטפח את עצמנו. אני נחוש לטפח את הלב שלי ולהתמיד לחפש בתוכי כדי להשתפר.

יום אחד היה לי חלום שאני צף למעלה ועף בשמיים! איזו הרגשה נפלאה זאת הייתה! הבנתי שכשאני מטפח את עצמי, המאסטר עוזר לי לסלק חומר שמכביד עלי ומושך אותי למטה.

תודה לך, מאסטר! אני אעשה היטב את הדברים שעל מתרגל דאפא לעשות.