(Minghui.org)

ראש עיריית סיאטל, אדוארד מוריי, הכריז על ה-20 ביולי 2017 (יום השנה לתחילת הרדיפה) כיום הפאלון דאפא בעיר. ההכרזה מביעה תמיכה בפאלון גונג ומשבחת את מאמצי המתרגלים בהתנגדות שקטה נגד 18 שנים ארוכות של רדיפה על ידי המק"ס (מפלגה קומוניסטית סינית).

ההכרזה מצהירה:

"הואיל ומאז 1999 מספר רב של מתרגלי פאלון גונג נרדפים בסין בשל אמונתם, על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית;

והואיל והאומץ של מתרגלי פאלון גונג להגן על הערכים שלהם לנוכח רדיפה חמורה, מראה לעולם את ערך החיים ויקר כבוד האדם;

והואיל ובית הנבחרים האמריקני העביר פה אחד את החלטה 343 ב-13 ביוני 2016 כדי לגנות את הרדיפה השיטתית נגד הפאלון גונג;

והואיל וה-20 ביולי 2017 מציין את יום השנה ה-18 לרדיפה הממושכת נגד הפאלון גונג;

"לכן, אני אדוארד ב. מוריי, ראש עיריית סיאטל מכריז בזאת על ה-20 ביולי כיום הפאלון גונג".

ההכרזה של ראש עיריית סיאטל, מדינת וושינגטון, על יום הפאלון גונג