(Minghui.org)

חבר הפרלמנט הבריטי פטריק גריידי הציע ב-12 ביולי את “Early Day Motion 173” המאיצה בממשלת בריטניה לגנות את קצירת איברים מאסירי מצפון חיים – בעיקר מתרגלי פאלון גונג – הנעשית על ידי המדינה עצמה בסין ולהפעיל לחץ על הממשל הסיני לשחרר מתרגלים כלואים.

על ההצעה לדיון בשם: "תרגול פאלון גונג והקמפיין נגד קצירת איברים" חתמו במשותף חברי פרלמנט רבים.

חבר הפרלמנט הבריטי פטריק גריידי (המפלגה הלאומית הסקוטית)

צילום ההצעה מתוך דף האינטרנט של הפרלמנט הבריטי

ההצעה לדיון מפנה זרקור לקצירת איברים בכפייה ולמתרגלי פאלון גונג הכלואים בסין.

ההצעה כלשונה:

"שבית הנבחרים הזה מציין את הקמפיין המתמשך זמן רב נגד קצירת איברים בכפייה, וחולק כבוד לנחישות המוחלטת של כל אלה המקדישים זמן כה רב להעלות את הסוגיה הזאת לתשומת לב קובעי המדיניות סביב העולם;

[שבית הנבחרים] מציין עוד שהממשל הסיני הודה שהשתמש באיברים מאסירים המוצאים להורג וטען שהוא יבטל בהדרגה את הפרקטיקה תוך 5 שנים;

בית הנבחרים מודאג שללא מערכת שקיפות ומעקב במקום, איברים מאסירים המוצאים להורג, ובכלל זה מאלפים רבים של מתרגלי פאלון גונג שהם אסירי מצפון, כנראה עדיין בשימוש באופן הזה;

מציין טענות של הקמפיין [המתנגד לקצירת האיברים], שמתרגלי פאלון גונג ממשיכים להוות נושא לרדיפה, מעצרים שרירותיים, משפטים לא הוגנים, עינויים וצורות התעללות אחרות;

מקבל בברכה את הקמפיין והמאמצים של אמנסטי אינטרנשיונל הפונה בקריאה לרשויות הסיניות לשחרר לאלתר מתרגלי פאלון גונג כלואים; וקורא לממשלה להעלות את הדאגות הממושכות האלה בפגישותיהם עם נציגי הממשל הסיני".

חבר הפרלמנט גריידי קרא ב-11 באוקטובר 2016 לחקירה בסוגיית קצירת איברים בלתי חוקית בסין בפורום של הפרלמנט שבראשו עמד חבר הפרלמנט ג'ים שאנון, יו"ר קבוצת כל מפלגות הפרלמנט בסוגיית חופש דת ואמונה.

באותו הפורום הקריאה חברת הפרלמנט פיונה ברוס הצעה דומה לדיון שהציעה בסוגיית קצירת האיברים בסין בשם Early Day Motion 502”".