(Minghui.org)

ב-28 ביולי 2017 שוחררו 3 מתרגלות פאלון גונג מהעיר ג'יָאו-ג'ואו אחרי שבית הדין אישר את צעדו של משרד התביעה המקומי לבטל את כתבי האישום נגדן. אצל כולן התגלו סימני התעללות במעצר.

שלושת המתרגלות ג'אנג גה, לי שיאו-ג'ון וסון יאן-פינג נעצרו באמצע מאי על שהגישו תלונה פלילית נגד ג'יאנג דה-מין, הדיקטטור הסיני לשעבר שיזם את הרדיפה נגד הפאלון גונג.

משרד התביעה במועצת שאן-יאנג האשים את שלושת המתרגלות ב"שימוש בכת כדי לערער את אכיפת החוק", אמתלה סטנדרטית של המשטר הקומוניסטי הסיני כדי להפליל ולכלוא מתרגלי פאלון גונג.

כתבי האישום התבססו על פירוש החוק של סעיף 300 בקוד הפלילי שפרסמו בית הדין העליון ומשרד התביעה העליון בנובמבר 1999, ארבעה חודשים לאחר שג'יאנג פתח במסע הרדיפה בכל המדינה נגד הפאלון גונג. פירוש החוק איפשר אז לרדוף בהיקף המרבי האפשרי כל מי שמתרגל פאלון גונג או מפיץ אותו, ולהתייחס לפאלון גונג ככת.

בזמן שהמקרה התנהל במערכת המשפטית, התפתח פירוש חוק חדש לקוד הפלילי שהחליף את גרסת 1999 ונכנס לתוקף באחד בפברואר 2017. הפירוש החדש לא הזכיר כלל את הפאלון גונג והדגיש שכל כתב אישום נגד מישהו המעורב בכת צריך להתבסס על בסיס משפטי איתן.

מאחר שאף חוק בסין אינו מפליל את הפאלון גונג או מכנה אותו בשם כת, משרד התביעה לא מצא כל בסיס משפטי להשתמש בכתבי האישום נגד שלושת המתרגלות. המשרד הגיש מצידו הצעה לבטל את ההאשמות, תוך שימוש בפירוש החדש לחוק של הקוד הפלילי.

בית הדין אישר את ההצעה והורה על שחרור המתרגלות. אולם השוטרים שעצרו אותן ב-2016 ניסו להחתים את המתרגלות על טופס שבו נאמר שנעצרו רק ל-15 יום ולא יותר משנה. המתרגלות סירבו להיענות לכך.

עם שחרורן הבחינו בני משפחותיהן שהן כבר לא אותן נשים בריאות שהכירו. גב' ג'אנג בשנות ה-50 לא יכלה לעמוד ישר. גב' סון הייתה חלשה מאוד.

גב' לי בשנות ה-40 חשפה שבמהלך מעצרה נתנו לה לאכול כל יום רק 3 לחמניות קטנות. כמו כן הסוהרים מנעו נייר טואלט מכל האסירות בתא שלה. כתוצאה מכך האסירות בתא האשימו אותה בכל דבר, והכו אותה וקיללו אותה כל הזמן.

מאמר קודם: Jiaozuo, Henan Province: 14 Prosecuted for Suing Former Chinese Dictator