(Minghui.org)

יאנג ג'יאן, בכיר במשרד מנהל הכללי בעיירה שואן-טן בנפת לו-שיאן בסצ'ואן, נוהג להתעמר במתרגלים וגם באזרחים שאינם מתרגלים, ולאיים עליהם בכל הקשור לפאלון גונג.

הוא איים על גב' יו ואילץ אותה לצלצל לבנה שיגיע הביתה. הבן סירב להקשיב לאיומיו של יאנג, משום שאיננו מתנגד לכך שאמו תתרגל פאלון גונג.

הוא נהג להטריד גם את גב' טאנג שי-יין בת 70, ואמר לה שפאלון גונג הוא כת. גב' טאנג ענתה לו: "אין שום דבר רע בפאלון גונג. התרגול בשיטה גרם לי להיות בריאה ולהיות אדם טוב. כשפוגעים בי אינני פוגעת בחזרה, כשמעליבים ומקללים אותי אינני מקללת בחזרה. אינני גונבת או עושה דברים רעים". יאנג תיחקר את גב' טאנג מי בני המשפחה שלה, וביקש רשימה של בני משפחתה.

גב' טאנג דָא-רונג בת 70 אינה מתרגלת פאלון גונג, אבל יאנג לחץ עליה לחתום על הצהרה בה היא מוותרת על הפאלון גונג. הוא איים: "אם אי פעם תתרגלי פאלון גונג, בנך ונכדך לא יוכלו להצטרף לצבא".

במארס 2017 אילץ יאנג עוד תושבת שאינה מתרגלת פאלון גונג, את גב' וואנג, לחתום את שמה על מסמך בו היא מתחייבת לא לתרגל פאלון גונג. הוא איים עליה שאם תסרב לחתום, בנה ונכדה יושפעו מכך. גב' וואנג שחששה להם, חתמה את שמה למרות שמעולם לא תרגלה פאלון גונג.