(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג וואנג שיו-צ'ין בת 74 מהעיר דה-הווי מפרובינציית ג'י-לין הוכתה ונעצרה כשעתרה למען בנותיה שנגזרו עליהן תקופות בכלא בשל אמונתן. [עתירה היא זכות אזרחית בסין על פי החוק – המער'].

הוכתה על ידי שוטרים

ב-24 במארס 2017 הועמדו בנותיה המתרגלות של גב' וואנג – ג'ין-יו וג'ין-פנג – למשפט בבית דין בעיר דה-הווי. גב' וואנג ניסתה להיכנס לשימוע, אך גורשה בכניסה לבית הדין על ידי שוטרי ביטחון הפנים בעיר.

בשימוע השני שהתקיים ב-18 ביולי התירו לה להיכנס. במהלך השימוע פנתה גב' וואנג לבית הדין ואמרה: "שתי בנותיי הן נשים אצילות. אני גאה מאוד בהן. פאלון דאפא הוא טוב! פאלון דאפא הוא ישר! המק"ס (מפלגה קומוניסטית סינית) היא מרושעת, ולא תחזיק מעמד עוד זמן רב".

בעודה מדברת נגררה החוצה על ידי 4 שוטרים. היא נחבלה בזרועה השמאלית ובידה ימנית. גם בעלה אולץ לעזוב לאחר מכן את אולם בית הדין.

באותו השימוע ב-18 ביולי נגזרו עונשי מאסר בכלא על שתי הבנות. ראה פרטים בכתבה באנגלית: Dehui, Jilin Province: 10 Sentenced to Prison for Resisting the Persecution of Falun Gong

ב-25 ביולי ניגשה גב' וואנג למחלקת ביטחון הפנים בדה-הווי להגיש תלונה נגד השוטרים שפגעו בה. היא מסרה את המסמך לאחד השוטרים. הוא צחק עליה, גלל ערימת ניירות לגליל והכה בו על ראשה, תוך שהוא מקלל אותה.

אחד השוטרים הצעירים גרר את גב' וואנג החוצה, כשהשוטר עם המסמך בעקבותיהם כשהוא מרביץ באגרופים על ראשה, אוזניה ופניה. הוא גם איים לבעוט בה במורד כל המדרגות. לאחר מכן סבלה גב' וואנג מכאב ראש עז ואבדן שמיעה.

מנהל מחלקת ביטחון הפנים צפה בכל אותו זמן בתקרית. הוא ושוטר נוסף קיללו את גב' וואנג.

רקע: השתלשלות העניינים

בספטמבר 2016 נעצרו שתי בנותיה של גב וואנג, המתרגלות פאלון גונג.

גב' וואנג ביקרה 3 פעמים את הפקיד סון שהיה אחראי על המקרה במשרד התביעה. היא ביקשה לדעת אם המשרד אישר את מעצר בנותיה ודרשה לקבל בכתב מה הבסיס החוקי למעצרן.

סון הבטיח לה בכל פעם שהיא תקבל תשובה, אבל רק ב-17 בפברואר נאמר לה שכבר הוגשו כתבי אישום נגד בנותיה והתיקים שלהן נשלחו כבר לבית הדין.

גב' וואנג ביקשה לראות את מנהל משרד התביעה כדי להגיש תלונה. סגן המנהל שו והפקיד סון צלצלו למשטרה, והמשטרה עצרה אותה למשך 10 ימים.