(Minghui.org)

שלוש תושבות איגוד הערים שי-לין-גול במונגוליה הפנימית שוחררו ב-9 באוגוסט 2017 לאחר שהרשויות החליטו לא להגיש כתבי אישום נגדן על כך שסירבו לוותר על הפאלון גונג. פאלון גונג (או פאלון דאפא) היא שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

הגב' מיאו ג'י-ליאן הייתה בביקור אצל בנה בתחילת יוני 2017 כשקיבלה הודעה ששוטרים פשטו על ביתה. מיד כשהגיעה הביתה השוטרים תפסו אותה. שתי הנשים האחרות, גב' מי וגב' סונג, ראו גם הן איך ביתן נהפך ונבזז על ידי המשטרה ב-13 ביולי. ספרי פאלון גונג הוחרמו מביתן, ושימשו אחר כך כראיות לכך שהן עברו על החוק.

המשטרה הסבירה את המעצרים בשתי הודעות שפרסם בילוי 1999 משרד העיתונות וההוצאה לאור. בהודעות נאמר שהדפסת ספרי הפאלון גונג אסורה. אולם עורכי הדין של המתרגלות הגישו טיעון שמאוחר יותר, ב-2011, הוצאה הודעת ביטול לאיסור ההוא, ולפיכך זה חוקי לגמרי שהלקוחות שלהם מחזיקות אצלן בבית ספרי פאלון גונג. לפיכך, ניסיון להגיש כתבי אישום על בסיס ההודעות ההן אינו תופס כלל.

בשעה שעורכי הדין פעלו למען זכויותיהן של המתרגלות, מתרגלים אחרים מהאזור פעלו במגוון דרכים, כולל התקשרות בטלפון ומשלוח מכתבים ומסרונים, כדי ליידע את המשטרה, את משרד התביעה ואת בית הדין לגבי אי החוקיות של רדיפת הפאלון גונג

משרד התביעה החזיר את התיקים נגד גב' מי וגב' סונג למשטרה ב-9 באוגוסט, מבלי שינפיק כתבי אישום נגדן. גב' מי היא מורה בת כשלושים, גב' סונג היא בשנות החמישים לחייה – שתיהן שוחררו בשש בערב באותו יום. בנה של גב' סונג נעצר אף הוא באותו יום שהיא נעצרה, אך לא ידוע אם הוא שוחרר. גב' מיאו (שמה בתעודת הזהות הוא מיאו צ'ון-ליאן) שוחררה כמה שעות לאחר מכן, לאחר שלחץ הדם שלה נסק לרמות מסוכנות אותו יום. בעלה אולץ לשלם 5,000 יואן לפני שאפשרו לו לקחת אותה. לקריאה על הנושא: China Administration of Press and Publication Repealed Its Ban on Publication of Falun Gong Books in 2011