(Minghui.org)

ב-26 ביולי 2017 בעודה מתאבלת על מות בעלה נעצרה המתרגלת ג'אנג פינג בשל סירובה לוותר על אמונתה בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

בעלה של גב' ג'אנג, מר ג'אנג דאו-ג'ונג היה גם כן מתרגל פאלון גונג. בני הזוג זקפו לזכות הפאלון גונג את נישואיהם ואת החזרה שלהם לבריאות. הם מעולם לא נרתעו לספר לאנשים כיצד שינה הפאלון גונג את חייהם ואיך הרדיפה אינה חוקית מלכתחילה. המעשים הפשוטים שלהם גרמו למשטרה לשים אותם על הכוונת שלה.

מר ג'אנג נעצר 14 פעמים בסך כולל, ופעמיים היה במחנה עבודה בכפייה בעקבות מעצריו. פעם השוטרים חשמלו אותו בבת אחת בכמה אלות מחשמלות בה בעת. כמו כן מנעו ממנו שינה במשך שבועיים רצופים. מצב בריאותו התדרדר כתוצאה מהעינויים, והוא מת ב-29 ביולי 2014.

מעצרה האחרון של גב' ג'אנג, תושבת העיר וויי-פאנג, הוא ה-16 במספר. קודם לכן עצרו אותה בשל אמונתה 15 פעם. הייתה פעמיים במחנה עבודה בכפייה כמו בעלה. פעם אחת בני הזוג נשלחו למחנות עבודה בכפייה באותו הזמן, וחמותה בת ה-76 חוותה טראומה נוראה. היא מתה ביום השני של ראש השנה הסינית 2010.

גב' ג'אנג מוחזקת כיום במרכז המעצרים וויי-פאנג. חמיה בן ה-92 שנשען עליה בכל דבר, נאבק לחיות חיים נורמליים.